Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

8.7 Stagevergoeding voor student-stagiairs (vervalt per 1 september 2024)

De student die stage loopt krijgt een stagevergoeding van de werkgever. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 

a.  Voor de mbo-student: 

  • De student volgt een mbo niveau 3 of 4 opleiding, anders dan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 
  • Ze loopt stage in het kader van de beroepspraktijkvorming van haar opleiding. 
  • Na haar opleiding krijgt ze een diploma dat voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. 
  • De werkgever heeft met haar een praktijkovereenkomst gesloten volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). 

b.  Voor de hbo-student: 

  • De student loopt stage in het kader van haar opleiding. 

De minimale stagevergoeding staat in de tabel hieronder. De werkgever mag wel meer betalen dan deze bedragen maar niet minder. 
Loopt de student minder dan 5 uur stage op een dag? Dan hoort daar een vergoeding bij van een halve dag. Loopt de student meer dan 5 uur stage op een dag? Dan hoort daar een vergoeding bij van een hele dag. 

cao 8.7 stagevergoeding student

Links & Tools