Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

9.8 Hulpmiddelen voor vakbondsleden

Willen leden en kaderleden van de vakbonden hulpmiddelen van de onderneming gebruiken voor het werk van hun vakbond? En voor contact met vakbondsleden? Dan kan dat op basis van een eenmalige afspraak met de werkgever. Onder deze hulpmiddelen vallen in ieder geval:

  1. Publicatieborden en/of e-mail. Hier mogen ze informatie op geven en berichten op bekend maken.
  2. Ruimtes van de onderneming om buiten werktijd bijeenkomsten te houden.
  3. De telefoon.
  4. De mogelijkheid om persoonlijk contact te maken met leden van de vakbond binnen de onderneming.