Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In de cao staan afspraken over bijvoorbeeld loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid. De afspraken gelden voor alle werkgevers en werknemers in de branche kinderopvang. Op deze pagina's vind je informatie over de laatste cao-afspraken, handige links en tools.

Onderwerpen binnen Cao