Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Overzicht uitspraken Commissie Naleving Cao Kinderopvang

De Commissie Naleving Cao Kinderopvang behandelt meldingen die gedaan worden bij het Meldpunt Naleving Cao Kinderopvang. Bij het meldpunt kan iedereen situaties melden waarin een werkgever de Cao Kinderopvang mogelijk niet goed toepast. Voldoet de melding aan alle voorwaarden voor behandeling? Dan neemt de commissie de melding in behandeling. Dit leidt uiteindelijk tot een uitspraak.

Alle uitspraken van de Commissie Naleving staan op Kinderopvang werkt! De uitspraken zijn geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat niet afgeleid kan worden over welke personen of werkgever het gaat. Tenzij de werkgever de situatie niet herstelt. Dan wordt de naam van de werkgever wel vermeld. De namen van de personen worden nooit vermeld.

Wie zit er in de Commissie Naleving Cao Kinderopvang?

De Commissie Naleving bestaat uit vijf leden. Samen vertegenwoordigen zij alle partijen die bij de Cao Kinderopvang betrokken zijn. De volgende mensen zitten in de commissie:

  • Esther van der Meulen, onafhankelijk voorzitter
  • Jacob Boskma, namens Brancheorganisatie Kinderopvang
  • Catharina Boonstra, namens Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
  • Reyhan Bektas, namens FNV Zorg & Welzijn
  • Pieter Bots, namens CNV

Zie hoofdstuk 12 van de Cao Kinderopvang voor meer informatie over het Meldpunt naleving en de Commissie naleving.

Uitspraken van de Commissie Naleving Cao Kinderopvang

2023

2022

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!