Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Cao

Brochure: Minder werkdruk door voldoende tijd voor niet-groepsgebonden werk

14 jul 2021

Wat is niet-groepsgebonden werk in kinderopvang precies? Hoeveel uren zijn er voor niet-groepsgebonden werk? Hoe bereken je dit aantal? Dit zijn de vragen die de meeste kinderopvangorganisaties en medewerkers bezighouden. De brochure biedt antwoord op deze vragen. En via voorbeelden wordt een handvat geboden hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan een ondernemingsregeling voor niet-groepsgebonden werk. De brochure vormt géén onderdeel van de Cao Kinderopvang. De afspraken in de cao zijn leidend.

Spelende kinderen met begeleiders in kinderopvang

In de cao zijn afspraken opgenomen over hoeveel uur er per vestiging minimaal beschikbaar moet zijn voor niet-groepsgebonden werkzaamheden. Hoe deze uren verdeeld worden en welke werkzaamheden in jouw organisatie als niet-groepsgebonden uren aangemerkt worden, is maatwerk. Iedere werkgever moet in goed overleg met de medezeggenschap afspraken maken over niet-groepsgebonden werk. Hoe dit precies werkt staat duidelijk uitgelegd in de brochure.

Download brochure:

Minder werkdruk door voldoende tijd voor niet-groepsgebonden werk

Cao-partijen in kinderopvang vinden het belangrijk om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Eén van de afspraken die cao-partijen hebben gemaakt om de werkdruk te verminderen is voldoende tijd vrij te maken voor niet-groepsgebonden werk. De uitvoering van deze afspraken leidt in de praktijk tot vragen. Daarom hebben cao-partijen afgesproken om een brochure te maken. Om de cao-afspraken toe te lichten en te verduidelijken. En met voorbeelden inspiratie te bieden. Voor alle verschillende soorten organisaties in kinderopvang.

René Arends

Secretaris kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

René Arends

Meer weten? Neem contact op!