Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Informatiebrochure jaarurensystematiek in kinderopvang

In deze tijd van flexibele opvang zijn er drukke en minder drukke periodes. Om die goed op te kunnen vangen, zijn in de Cao Kinderopvang afspraken gemaakt over een jaarurensystematiek. In de brochure ‘Werken met de jaarurensystematiek in kinderopvang’ vind je uitleg over hoe de jaarurensystematiek werkt en geven we tips die je helpen bij een soepele invoering.

Jaarurensystematiek in kinderopvang

Cao-afspraken over jaarurensystematiek

Als werkgever heb je op sommige momenten heel veel werk voor je medewerkers en op andere momenten juist minder. Soms moeten medewerkers extra werken, omdat collega’s ziek zijn. De jaarurensystematiek geeft je bij het maken van je roosters meer mogelijkheden om met deze situaties om te gaan. In de cao staan de regels van de jaarurensystematiek beschreven. In deze brochure geven we een verdere toelichting op de cao-regels.

Jaarurensystematiek: hoe werkt het?

Bij de jaarurensystematiek ga je bij het maken van roosters voor medewerkers niet uit van het vaste aantal uur dat ze volgens hun arbeidsovereenkomst elke week werken. Maar je gaat uit van het totale aantal werkuren dat ze per jaar hebben. Vandaar jaaruren.

Begrip kweken

Voer je de jaarurensystematiek in, dan heeft dat gevolgen voor je medewerkers. Vooral voor hun werktijden en de dagen waarop ze beschikbaar moeten zijn. Daarom is het belangrijk dat je hiervoor begrip kweekt bij je medewerkers.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!