Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Commissie van Geschillen

Heb je als werkgever een meningsverschil met een medewerker, dan probeer je daar in eerste instantie samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kan je medewerker of kun jij als werkgever een beroep doen op de Commissie van Geschillen. Dit staat in hoofdstuk 11 van de Cao Kinderopvang.

opruimen in kinderopvang

Je kunt bij de Commissie van Geschillen terecht met geschillen die te maken hebben met de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld een meningsverschil over de functiebeschrijving, functie-indeling, werktijden, wel of geen vaste arbeidsovereenkomst of over ontslag. 

Hoe werkt de Commissie van Geschillen?  

De behandeling van een geschil ziet er globaal zo uit:  

  • De medewerker of werkgever dient het geschil in.  
  • De commissie bepaalt of zij de zaak kan en mag behandelen. Degene die het geschil indient betaalt in eerste instantie de kosten van de behandeling. 
  • De commissie vraagt jou als werkgever om je schriftelijk te verdedigen. 
  • Samen met je medewerker bepaal je of de uitspraak van de commissie bindend is. In dat geval leggen jullie je allebei neer bij de uitspraak.  
  • De commissie houdt een zitting en hoort jou en je medewerker. Zij vraagt om een toelichting op de standpunten. 
  • Uitspraak van de commissie. 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!