Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

8.3 Functioneringsgesprek en beoordeling

1.  Functioneringsgesprek 
De medewerker heeft één keer per jaar recht op een functioneringsgesprek met haar werkgever of leidinggevende. Ze moet hier wel zelf om vragen. Als ze dit doet, moet het gesprek binnen 6 weken plaatsvinden. De medewerker kan in het gesprek de volgende onderwerpen met de werkgever bespreken: 

 • De ontwikkeling van haar loopbaan. En haar wensen om een opleiding te volgen. Dit kan leiden tot een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker. 
 • Beleid van de werkgever dat te maken heeft met de levensfase van de medewerker. 
 • De tijden waarop ze werkt en de combinatie van werk en privé. 
 • De arbeidsomstandigheden en werkbelasting. 
 • De mogelijkheden die er zijn om haar functioneren te verbeteren. 

2.  Beoordeling 

a.  Wil de werkgever medewerkers gaan beoordelen? Dan moet ze dit minstens per functiegroep doen, zonder daarbij medewerkers over te slaan. 
De werkgever moet eerst bepalen welke functiegroepen er in de onderneming zijn. De medezeggenschap moet hiermee instemmen. De werkgever kan daarbij bepalen dat ze de medewerkers bedoeld in artikel 8.5, 8.6 of 8.7 ziet als afzonderlijke functiegroepen. 

b.  De werkgever maakt een regeling over hoe ze de medewerkers beoordeelt. De medezeggenschap moet instemmen met deze regeling. Voordat de beoordelingsperiode begint, maakt de werkgever deze regeling bekend aan de medewerkers. 

c.  Wat moet er staan in de regeling over het beoordelen van medewerkers? 

 • Op welke manier de werkgever de medewerker beoordeelt. 
 • Op welke termijn de werkgever de medewerker beoordeelt. 
 • Hoe de werkgever de beoordeling vastlegt. 
 • Welke mogelijkheden de medewerker heeft om binnen de onderneming bezwaar te maken. 
 • Op welke punten de werkgever let bij de beoordeling van de medewerker. 
 • Hoe zwaar elk punt weegt waarop de werkgever de medewerker beoordeelt.