Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

7.7 Verlof op feestdagen

 1. De medewerker heeft recht op verlof op de volgende feestdagen. De werkgever betaalt het salaris van de medewerker door op deze dagen. 

  • Nieuwjaarsdag 
  • Tweede paasdag 
  • Koningsdag 
  • Vanaf 2010 één keer per 5 jaar op 5 mei 
  • Hemelvaartsdag 
  • Tweede pinksterdag 
  • Eerste en tweede kerstdag 

  Vallen deze feestdagen op een zaterdag of zondag? Dan heeft de medewerker geen recht op verlof. 

 2. Kan de medewerker in het belang van het werk geen verlof krijgen op een feestdag uit lid 1? Omdat het werk anders niet normaal kan doorgaan? Dan heeft ze recht op vervangend verlof op een andere dag. De werkgever betaalt het salaris op deze dag door. 

  Werkt de medewerker op wisselende tijden? En geldt één van de volgende situaties voor de medewerker: 

  • Ze werkte op een feestdag uit lid 1. 
  • Ze was volgens haar rooster vrij op een feestdag uit lid 1. 
  • Ze kon door arbeidsongeschikt niet werken op een feestdag uit lid 1. 
  • Ze kon door vakantie niet werken op een feestdag uit lid 1. 

  Dan heeft de medewerker ook recht op vervangend verlof op een andere dag. De werkgever betaalt het salaris dan door. 

 3. Wil de medewerker verlof voor het vieren van een niet-christelijke feestdag of gedenkdag? Of wil de medewerker eerder vrij op 5, 24 of 31 december? Of andere bijzondere feestdagen? Dan moet ze dit op tijd aanvragen bij de werkgever. De medewerker kan alleen vrij krijgen voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. 

  De werkgever bepaalt na overleg met de medewerker op welke manier de medewerker vrij krijgt: 

  • De medewerker krijgt vrij volgens haar rooster. 
  • De medewerker neemt vakantieverlof op. 
  • De medewerker krijgt buitengewoon verlof. De werkgever kan er dan voor kiezen het salaris wel of niet door te betalen.