Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

3.1 De arbeidsovereenkomst en proeftijd

 1. De afspraken tussen werkgever en de medewerker staan in een schriftelijke arbeidsovereenkomst.
 2. De werkgever en de medewerker kunnen schriftelijk een proeftijd van maximaal 2 maanden afspreken in de volgende situaties:
  • Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan 2 jaar.
  • Bij een vaste arbeidsovereenkomst
   Voor het afspreken van een proeftijd gelden de wettelijke regels. Er is één uitzondering:
   Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden tot 2 jaar. In die situatie kan de proeftijd 2 maanden zijn. Dit wijkt af van artikel 7:652 Burgerlijk Wetboek.
 3. Beëindigt de werkgever of de medewerker de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd? Dan moet de werkgever of de medewerker hierover schriftelijke uitleg geven als de ander daarom vraagt