Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De kracht van combinatiebanen voor jouw organisatie

Als een medewerker wil werken in een combinatiebaan, is het goed om samen te bekijken waar de behoefte ligt. Wil een medewerker meer uren werken? Of meer uitdaging in het werk? De visual met vier profielen helpt leidinggevenden hierbij. Ga met de medewerker in gesprek en bekijk ook de bijbehorende tips en tools. Zo ondersteun je de medewerker bij het vinden en behouden van een combinatiebaan.

Combinatiebanen in jouw organisatie

De combinatiebaan is een van de oplossingen voor het beperken van uitstroom en verzuim, maar het biedt ook kansen voor de instroom van nieuwe medewerkers. Medewerkers weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn en denken daarom niet snel na over een combinatiebaan. Kijk daarom door de ogen van je medewerker om het voor beide partijen tot een succes te maken. 

De vier combinatiebaners

Wil je meer weten over de vier profielen en waar je op moet letten bij de inzet van combinatiebanen?

Ontdek het hier!

E-book 'In vijf stappen naar een combinatiebaan'

Een combinatiebaan is een goede manier om mensen te vinden en te binden. Er zijn veel combinaties mogelijk. Met onderwijs of sport, muziek, cultuur of natuur, maar ook binnen de eigen organisatie zijn er vaak mogelijkheden. Hoe regel je dat? Wat zijn de pluspunten?

Laat je inspireren met voorbeelden, tips, een handig stappenplan en meer