Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De kracht van combinatiebanen voor jouw organisatie

Als een medewerker wil werken in een combinatiebaan, is het goed om samen te bekijken waar de behoefte ligt. Wil een medewerker meer uren werken? Of meer uitdaging in het werk? De visual met vier profielen helpt leidinggevenden hierbij. Ga met de medewerker in gesprek en bekijk ook de bijbehorende tips en tools. Zo ondersteun je de medewerker bij het vinden en behouden van een combinatiebaan.

Combinatiebanen in jouw organisatie

De combinatiebaan is een van de oplossingen voor het beperken van uitstroom en verzuim, maar het biedt ook kansen voor de instroom van nieuwe medewerkers. Medewerkers weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn en denken daarom niet snel na over een combinatiebaan. Kijk daarom door de ogen van je medewerker om het voor beide partijen tot een succes te maken. 

Vier profielen van medewerkers met combinatiebanen

Een combinatiebaner is een medewerker die meerdere banen heeft. Dit kan binnen jouw organisatie zijn, maar ook daarbuiten. De motivatie en randvoorwaarden voor een combinatiebaan variëren per medewerker. Onderzoek toont aan dat deze diversiteit vaak kan worden ingedeeld in vier specifieke profielen: Luca (kindgericht), Mila (verschillende functies), Sandra (minder belasting) en Sam (financiële reden/noodzaak). Hoewel elke medewerker uniek is en elke situatie om maatwerk vraagt, helpt deze indeling je bij het leveren van dat maatwerk. In welke branche zou de medewerker zijn combinatiebaan willen? Wil de medewerker meer of minder uren werken? Hoe kun je als werkgever de medewerker het beste ondersteunen? En wat zijn eventuele aandachtspunten? 

Ontdek alles over de vier profielen en waar je op moet letten bij de inzet van …
De vier combinatiebaners

Ook interessant