Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderzoek naar combinatiebanen en loopbaanpaden in kinderopvang

12 jul 2023

Combinatiebanen en zij-instroom worden gezien als kansrijke oplossingen voor de personeelstekorten in kinderopvang. En het verlagen van de uitstroom. Maar wat is bekend over deze aanpakken? Hoeveel medewerkers hebben een combinatiebaan? Welke combinaties komen voor? Waar komen zij-instromers vandaan en waar gaan medewerkers heen als ze de sector verlaten? Kinderopvang werkt! liet dit uitzoeken.

Kinderopvang kinderen eten aan tafel

ABF Research deed onderzoek  naar combinatiebanen en loopbaanpaden. Loopbaanpaden wil zeggen zij-instroom en zij-uitstroom. Het onderzoek is gebaseerd op CBS-data.

Combinatiebanen

In 2022 had ongeveer één op de zes medewerkers (16,3%) een combinatiebaan. Dat kan een combinatie van meerdere banen in kinderopvang zijn of een baan in kinderopvang gecombineerd met een baan buiten kinderopvang. Dit percentage is de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven.

Loopbaanpaden - instroom en uitstroom

We zien bepaalde branches waar veel in- en uitstroom plaatsvindt. Dit zijn de top 5 branches qua mobiliteit:

  • detailhandel
  • horeca
  • primair onderwijs
  • branches in zorg en welzijn
  • uitzendbranche

Daarnaast valt het volgende op:

  • Medewerkers vanuit de detailhandel en de horeca stromen vaker kinderopvang in dan uit.
  • Kinderopvangmedewerkers stromen vaker uit naar primair onderwijs dan dat de ze vanuit het primair onderwijs kinderopvang instromen.
  • Bij de uitzendbranche en zorg- en welzijnsbranches liggen in- en uitstroom dichter bij elkaar dan in de bovengenoemde voorbeelden.

Benieuwd naar het volledige overzicht?

Download het rapport 'Combinatiebanen en loopbaanpaden'

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!