Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

3.2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst moeten de volgende zaken staan:

a. De naam en woonplaats van de medewerker en van de werkgever.

b. De datum waarop de arbeidsovereenkomst begint.

c. De functie van de medewerker. Of een beschrijving van het werk dat ze gaat doen.

d. De plaats waar de medewerker gaat werken. Dit kunnen meer plaatsen zijn. Doet ze het werk niet op een vaste plaats? Of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats? Dan moet er staan dat ze haar werk op verschillende plaatsen doet. Of dat ze zelf haar werkplek kan bepalen.

e. et aantal uur dat de medewerker werkt en volgens welke werktijdenregeling. Wat er precies moet staan hangt ervan af of de tijden waarop ze werkt voorspelbaar zijn of onvoorspelbaar.

De werktijden zijn voorspelbaar
Dan moet er staan:

 • Hoeveel uur ze per dag werkt. Of hoeveel uur per week.
 • Welke regelingen er gelden als ze buiten de normale tijden werkt. En welk salaris ze dan krijgt.
 • Werkt ze in diensten? Dan moet er ook staan welke regelingen er gelden voor het wisselen van diensten.

De werktijden zijn onvoorspelbaar of bijna altijd onvoorspelbaar
Dan moet er staan:

 • Het uitgangspunt dat de werktijden variabel zijn.
 • Het aantal gegarandeerde uren waarover ze salaris krijgt.
 • Het salaris dat ze krijgt voor de uren die ze bovenop de gegarandeerde uren werkt.
 • De dagen en de uren waarop de medewerker verplicht kan worden om te werken.
 • De termijnen die gelden volgens artikel 7:628b, lid 3, Burgerlijk Wetboek (oproeptermijnen).

f. Of het gaat om een tijdelijke of een vaste arbeidsovereenkomst. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst staat erbij tot wanneer die duurt en waarom het een tijdelijke arbeidsovereenkomst is.

g.  Afspraken over het salaris: 

 • De salarisschaal.
 • Het startsalaris. En alle onderdelen die bij het salaris horen.
 •  Hoe vaak de werkgever het salaris betaalt. En de manier waarop de werkgever het salaris betaalt.
 • De datum waarop het salaris elk jaar omhoog kan gaan. Zie artikel 5.3.

h. Of de medewerker wel of niet moet verhuizen naar de plaats waar ze gaat werken.

i. Is er een proeftijd van toepassing? Dan moet er staan hoe lang de proeftijd duurt. En welke voorwaarden er voor de proeftijd gelden.

j. Dat deze cao geldt.

Er kunnen nog meer afspraken in de arbeidsovereenkomst staan.
In bijlage 7 staat een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst. En een voorbeeld van een verandering van een arbeidsovereenkomst. En een voorbeeld van een leer-arbeidsovereenkomst voor een mbo-studentmedewerker.