Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Publicatie Actuele cao

Alles over jaarurensystematiek in kinderopvang

In kinderopvang zijn er drukke en minder drukke periodes. Om dit op te kunnen vangen, kan het zijn dat jouw werkgever met een jaarurensystematiek werkt. Je werkt in drukke periodes meer uren dan wanneer het rustiger is. Dit wordt berekend volgens een jaarurensystematiek. In de brochure Flexibiliteit en inzetbaarheid vind je uitleg over dit systeem en handige praktijkvoorbeelden.

Man aan het werk in een kinderopvanglocatie

Cao-afspraken over jaarurensystematiek

Ouders verwachten dat ze de opvang voor hun kinderen steeds meer kunnen aanpassen. Om pieken en dalen goed op te kunnen vangen, willen organisaties hun medewerkers flexibel in kunnen zetten. Met behoud van de rechten van die medewerkers. Dit vraagt om een goede jaarurensystematiek. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Cao Kinderopvang.

Brochure Flexibiliteit en inzetbaarheid

De afspraken over de jaarurensystematiek wijzigen per 1 januari 2022. De brochure zal op deze nieuwe afspraken aangepast worden.

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!