Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

8.8 Stagevergoeding voor studenten (geldt per 1 september 2024)

De student-stagiair krijgt een stagevergoeding van de werkgever. 

De minimale stagevergoeding staat in de tabel hieronder. De werkgever mag wel meer betalen dan deze bedragen maar niet minder. En de werkgever mag in aanvulling op de stagevergoeding afspraken maken over een onkostenvergoeding. 
Loopt de student-stagiair minder dan 5 uur stage op een dag? Dan hoort daar een vergoeding bij van een halve dag. Loopt de student-stagiair 5 uur of meer dan 5 uur stage op een dag? Dan hoort daar een vergoeding bij van een hele dag. 

stagevergoeding student-stagiaires