Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Scenario’s voor verbetering van kwaliteit en kwantiteit van stages

Hoe verbeteren we de kwaliteit en het aantal stages voor mbo- en hbo-studenten in kinderopvang? Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) deed onderzoek naar deze vraag in de zorg en ontwikkelde scenario’s voor de korte, middellange en lange termijn. De inzichten zijn inspirerend en bruikbaar voor alle organisaties in kinderopvang.

Spelende kinderen met begeleider in kinderopvang

Scenario’s

De drie scenario’s zijn gericht op het vermijden van stage-uitval, het verbeteren van de stagekwaliteit en het vergroten van het aantal stageplaatsen.

  • Scenario 1 - Korte termijn: Aanpakken corona-gerelateerde stageproblemen
  • Scenario 2 - Middellange termijn: Versterken innovatief opleiden in de zorg
  • Scenario 3 - Lange Termijn: Integraal Regionaal Opleidingsprogramma
Bekijk samenvatting onderzoek

Bron: rapport van ResearchNed/ECBO 2021, voor onderzoeksprogramma AZW.

Meer informatie

Vakantiewerk in kinderopvang. Hoe zit dat?

Weten hoe je bol-studenten kunt inzetten voor vakantiewerk? 

Bekijk de regels