Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Anders werken in zorg en welzijn: ideeën van werknemers voor kinderopvang

"Wat versta je onder goed werk, en wat zijn de voorwaarden om je werk goed te kunnen doen?" En: "Hoe kunnen we het werk anders organiseren: met minder arbeidsmarkttekorten en meer werkplezier?" Dat zijn de hoofdvragen in het onderzoek 'Anders werken in zorg en welzijn', gehouden in 2022 onder ruim 600 professionals in zorg en welzijn, waaronder kinderopvang. Het onderzoek leverde een schat aan ideeën op, van wensen en kansen tot knelpunten en concrete voorstellen voor anders werken.

In de arbeidsmarkt van zorg en welzijn is er nu een tekort van 50.000 professionals. Dat tekort loopt de komende jaren verder op. Sociale partners en het ministerie van VWS zetten in op verschillende oplossingen om de tekorten aan te pakken zoals flexibeler opleiden en zorgen voor genoeg stageplaatsen. Maar wat vinden zorg- en welzijnsprofessionals zélf? Het tekort aan professionals wordt niet opgelost als het werk op de huidige wijze georganiseerd blijft.

Infographic: Hoe kunnen we anders werken in kinderopvang?

40 professionals in kinderopvang vertelden wat zij verstaan onder goed werk en welke ideeën ze hebben om het werk anders te doen. Bij kinderopvang ligt de focus vooral op de span of control van de groepsgrootte (aantal kinderen). Hieronder zie je een aantal ideeën die in het onderzoek naar voren kwamen en een toelichting op het onderzoek Anders werken in zorg en welzijn.

Hoe kunnen we anders werken in kinderopvang? Zes opvallende ideeën
Zes opvallende ideeën
Hoe kunnen we anders werken in kinderopvang? Meer over dit onderzoek
Meer over dit onderzoek

Trotse en gemotiveerde medewerkers

De motivatie in zorg en welzijn ligt hoog. Het onderzoek geeft het beeld van werknemers die met hart en ziel werken om goede zorg te kunnen verlenen aan hun cliënten. Dat is zo in elke branche en provincie. De beroepstrots en het verantwoordelijkheidsgevoel zijn groot. Maar het onderzoek laat ook een overbelaste sector zien.  

Benieuwd naar de ervaringen van zorg- en welzijnsprofessionals en de verschillende inzichten uit het onderzoek? Lees het artikel over het onderzoek op de website van AZW en download het rapport Anders werken in zorg en welzijn.

Download de infographic met zes opvallende ideeën:

Hoe kunnen we anders werken in kinderopvang?