Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Medewerkersreis: hoe word en blijf ik een aantrekkelijke werkgever?

Hoe zorg je voor een aantrekkelijke organisatie waarin pedagogisch medewerkers graag willen werken? Een cultuur van vertrouwen, trots en plezier waarin medewerkers zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen en die het beste in hen naar boven haalt? Door actief aan de slag te gaan met de medewerkersreis zorg je dat werknemers enthousiast worden én blijven over je kinderopvangorganisatie. Maak van jouw werknemers echte ambassadeurs!

De medewerkersreis voor kinderopvang in beeld gebracht

Wat is de medewerkersreis?

De medewerkersreis, ook wel employee journey genoemd, is de reis die medewerkers maken binnen een organisatie en wat zij daarbij ervaren. Het is een aaneenschakeling van contactmomenten tussen medewerkers en de organisatie en de individuele beleving van de medewerker. Van de eerste kennismaking, het sollicitatiegesprek, inwerken, ontwikkeling, relatie met de leidinggevende tot en met het afscheid van de organisatie. En zelfs daarna kun je oud-medewerkers aan je organisatie verbonden houden.

De medewerkersreis als instrument

Een goed doordachte medewerkersreis helpt organisaties aan enthousiaste, productieve en gelukkige medewerkers. Zij worden ambassadeur van je organisatie, brengen een positieve sfeer, presteren beter en blijven langer in dienst. Door belangrijke contactmomenten in kaart te brengen en in te spelen op wat pedagogisch medewerkers verwachten en belangrijk vinden, kun je je onderscheiden als aantrekkelijke werkgever waar medewerkers met plezier werken.

De medewerkersreis in zes fases

In hoofdlijnen is de employee journey in een aantal fases op te delen. Dit zijn: 

  1. Identiteit en imago: identiteit, imago, missie en visie, kernwaarden.
  2. Werven en solliciteren: wervingsproces, selectieproces, sollicitatieproces, contract. 
  3. Welkom en inwerken: pre-boarden, eerste werkdag, inwerkprogramma, eerste 100 dagen.
  4. Werk en ontwikkeling: inhoud werk, werkplek, werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, werkplezier, zingeving, ontwikkeling, opleiding, loopbaanmogelijkheden.
  5. Cultuur en leiderschap: werkklimaat, samenwerking, verbinding, leidinggeven, gesprekscyclus, waardering.
  6. Afscheid en contact houden: exitgesprek, afscheidsactiviteiten, alumni-activiteiten.

De invulling van de medewerkersreis is voor iedere kinderopvangorganisatie anders. Onderzoek welke onderdelen voor jouw medewerkers het meest belangrijk zijn. Wat gaat al goed? Wat zijn aandachts- of verbeterpunten? Waar is de meeste winst te behalen? Door de belangrijkste contactmomenten opnieuw in te richten, kun je de ervaringen van medewerkers positief beïnvloeden.

Kick-off pilot medewerkersreis

Hoe aantrekkelijk is mijn kinderopvangorganisatie? Hoe ervaren (potentiële) medewerkers mijn organisatie? Wat gaat goed en wat kan beter? Over deze en andere vragen zijn 22 kinderopvangorganisaties op 16 maart 2021 met elkaar in gesprek gegaan tijdens de kick-off voor de pilot medewerkersreis. Een inspirerende sessie waarin ervaringen en gedachten zijn uitgewisseld vanuit de zes fases van de medewerkersreis.

Enkele quotes:

  • “We doen de ‘voorkant’ al goed, de werving en selectie. Zodra je binnen bent, valt er nog zeker iets te verbeteren.”
  • “Onze employee journey mag wel wat moderner, aansprekender en flitsender. Passend bij deze tijd en onze doelgroep.”
  • “De kick-off heeft me geleerd hoe belangrijk persoonlijke aandacht voor elke medewerker is. Van begin tot eind.”

Elf organisaties zijn inmiddels gestart in de koplopersgroep van de pilot. Met concrete opdrachten en in uitwisselingsbijeenkomsten gaan zij aan de slag om de medewerkersreis in hun eigen kinderopvangorganisatie te verbeteren. Na afloop van de pilot stellen we de resultaten in de vorm van een toolbox beschikbaar aan de gehele branche kinderopvang via deze website en onze socialmediakanalen.

Interviews over aantrekkelijk werkgeverschap

Meer weten? Neem contact met ons op!

Davina Koudijs

Meer weten? Neem contact met ons op!