Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Opleiding en ontwikkeling

Een leven lang leren

4 feb 2021

‘Voortdurend blijven leren, open staan voor nieuwe ontwikkelingen en voor nieuwe perspectieven. SKG staat voor Samen Kunnen Groeien. Dat klinkt uitnodigend en zo bedoelen we het ook,” zegt directeur/bestuurder Elly van de Wetering. Dus ja, wij selecteren aan de poort. En nee, dat leidt niet tot wervingsproblemen. De meeste nieuwe collega’s melden zich spontaan “omdat ik me hier kan ontwikkelen”. Mensen worden daar gelukkig van’.

directeur/bestuurder Elly van de Wetering

Elly van de Wetering is directeur / bestuurder van Stichting Kindercentra Gorinchem. Met zo’n 28 locaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang plus kinderdagverblijven een grote speler in en rond de oude vestingstad. Volgens de directeur zit permanent leren en ontwikkelen in de haarvaten van SKG.

‘Scholing en begeleiding zijn daarom belangrijke peilers. Om inhoud te geven waarvoor we staan: Samen Kunnen Groeien. Kinderen én medewerkers.’

Nieuwsgierig en ondernemend

De organisatie mikt vooral op mensen, die nieuwsgierig en ondernemend zijn. En zich voortdurend verder willen bekwamen. Ze kunnen daarvoor terecht op de eigen, digitale academie: een beveiligde leeromgeving vol modules waarop collega’s ook onderling kunnen communiceren. Bijvoorbeeld om vragen te stellen, feedback te geven of beeldmateriaal uit te wisselen, vertelt Elly van de Wetering. ‘De meeste modules maken we zelf of kopen we o.a. in bij de CED-Groep of Kinderopvang Academie, Dit zijn  grote lesmateriaalontwikkelaars. Variërend van bijscholingscursussen tot vakinhoudelijke verdieping. Maar ook verplichte nummers om aan de kwalificatie-eisen te voldoen van de Wet IKK. Zoals babyscholing. Alleen gaan wij een stap verder met de training ‘Babyspecialist’. Tien medewerkers doen eraan mee. Over een jaar kunnen zij hun collega’s op de werkvloer coachen.’

Elly van de Wetering somt meer specialismen op: aandachtsfunctionaris en sportspecialist voor het programma ‘Beweegkriebels’. Of voorleescoach via een training van Stichting Lezen en Schrijven. Om alfabetisme te bestrijden.

‘Lesmateriaal is niet goedkoop, inhuren van docenten ook niet. Daarom hebben enkele enthousiaste collega’s afgelopen jaar een certificaat behaald.  We hebben nu eigen opleiders in huis, die ook weer collega’s opleiden. Volgens het principe ‘Train de Trainer.’

SKG gebruikt de academie ook als begeleidingsinstrument. Om functioneringsgesprekken te voeren bijvoorbeeld met een zogenaamde 360 graden feedback module. De pedagogische coach kan er dan achter te komen of iemand extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. En een gerichte training aanbieden.

Gelukscoach temt werkdruk

Ook op andere terreinen vindt ondersteuning plaats. Bijvoorbeeld om werkdruk in kaart te brengen. De meeste medewerkers bij SKG zijn tussen de vijfentwintig en vijfenveertig jaar. Vaak moeders met kleine kinderen, die dat combineren met werken en leren. Topsport. En dat kan zomaar teveel worden. Tot aan langdurig ziekteverzuim toe, vervolgt Elly van de Wetering.

‘We proberen iedereen te stimuleren tijdig aan de bel te trekken om erger te voorkomen. Daarin kan onze nieuwe gelukscoach een belangrijke rol spelen. Het zaadje is net geplant, er zijn geen cijfers, maar ik merk wel, dat medewerkers eerder het gesprek aangaan.’

Gorinchem kent ook een aantal kleinere kinderopvangorganisaties. Met te weinig slagkracht voor een eigen leeromgeving. Maar Elly van de Wetering biedt een mooie oplossing. Door hen toegang te verlenen tot het platform voor professionals van de SKG-Academie. Tegen kostprijs, verzekert ze:

‘Het is geen verdienmodel, maar een collegiale handreiking. Zodat deze medewerkers ook van ons  mooie en brede scholingsaanbod kunnen profiteren. Eigenlijk behoort elke volwassen branche een gezamenlijk scholingsinstituut te hebben. Ook kinderopvang. Laten we daarvan nou eens serieus werk maken.’

Handige links