Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Instroom

'Mijn medewerkers hadden behoefte aan een uitgebreidere inwerklijst'

Goed inwerken van nieuwe collega’s is belangrijk, of je nu een kleine of grote organisatie hebt. Tesse Nuijten ging daarom speciaal met dit onderdeel van de medewerkersreis aan slag. Samen met haar medewerkers. De medewerkersreis is een manier om personeel te vinden en binden.

Tesse Nuijting Bij Ons

Tesse is al ruim zeven jaar eigenaar van Bij Ons, een klein kinderdagverblijf in Lent, vlakbij Nijmegen. De kracht van haar kinderdagverblijf is juist het kleinschalige karakter, vindt ze. ‘We hebben drie groepen en werken in een klein team met negentien medewerkers. Hierdoor hebben we veel aandacht voor de kinderen én voor elkaar. Dat persoonlijke is heel belangrijk.’ 

Kans om te leren

Tesse zag in de pilot voor de medewerkersreis, die Kinderopvang Werkt! speciaal voor de sector ontwikkelde, een uitgelezen kans om te leren. ‘Ik was benieuwd naar nieuwe inzichten en wilde kijken wat we bij ons nog kunnen verbeteren. Ik heb zelf geen hr-achtergrond, en omdat we klein zijn heb ik ook niemand in dienst die echt ‘verstand heeft’ van personeel.’ Binnen haar organisatie vond Tesse dat het inwerken beter kon.

En de medewerkersreis bood goede handvatten om dit onderdeel te verbeteren.
Tesse NuijtenEigenaar Bij Ons

Tot die tijd bestond Inwerken bij haar kinderdagverblijf uit een ‘hartelijk welkom en een paar keer boventallig meedraaien’. Verder stonden er geen concrete afspraken op papier, aldus Tesse. ‘Toen we nog klein waren ging dat prima, maar nu we zijn gegroeid, merkte ik dat niet iedereen dezelfde info op hetzelfde moment kreeg.’ Het waren vooral praktische zaken waar sommige medewerkers nog niet van op de hoogte waren. ‘Zo wisten sommigen na een tijdje nog niet hoe het ouderportaal op de iPad werkte.’

Medewerkers betrekken bij het vraagstuk

Vooral het sparren met andere organisaties tijdens medewerkersreis vond Tesse leerzaam. ‘Het is altijd goed om bewust te blijven kijken naar de processen. De blik van anderen helpt daarbij. Wat doe je en waarom doe je dat?’ Tesse betrok ook haar medewerkers bij het vraagstuk. 'Ik ben gewend om alles met ze te bespreken. Dus ben ik gewoon met ze gaan zitten en liet ze de informatie zien voor nieuwe medewerkers.' Nooit echt een fan van uitgebreide lijsten, was het draaiboek voor nieuwe medewerkers inderdaad ‘nogal summier’, geeft Tesse toe.'

Ik vind lijstjes onpersoonlijk, maar hoorde van andere organisaties dat dit toch wel fijn werkt.
Tesse NuijtenEigenaar Bij Ons

En daar waren haar medewerkers het roerend mee eens. ‘Die gaven aan juist behoefte te hebben aan een uitgebreidere inwerklijst.’ En zo kwam er, mede dankzij haar medewerkers, een praktische afvinklijst. ‘Iedereen is er blij mee. We hebben nog geen nieuwe collega sinds de medewerkersreis, maar gaan het uittesten bij de eerstvolgende.’

Luister naar ideeën en wensen van je medewerkers

Tesse is blij dat haar medewerkers altijd willen meedenken over haar organisatie. ‘Die ruimte geef ik ook, en ze zijn altijd enthousiast. We overleggen dan ook graag, over het werk zelf, maar ook over de inrichting van de tuin, waar iedereen ideeën over heeft.” Door medewerkers zelf te laten meedenken en daarnaar te luisteren, creëer je draagvlak, meent Tesse. 'Ik wil niet dat ze iets doen, omdat ik het zeg, maar omdat ze er zelf achter staan.'

Drie tips van Tesse

  • Ga in gesprek met je medewerkers! Ze zien het vaak vanuit een andere invalshoek. Dit geeft goede inzichten en zorgt voor draagvlak.
  • Focus je bij een verandering op één ding tegelijk. Deel je plan op in kleine stapjes en rol het langzaam uit.
  • Houdt na de invoering van een verandering goed in de gaten hoe het gaat. Blijf het samen doen en luister hierbij ook weer goed naar je medewerkers.

Handige links