Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Instroom

‘Onze medewerkers zijn honkvast en loyaal, omdat ze weten waar ze samen aan werken'

Een heldere missie en visie is de basis van iedere organisatie. Goed om deze af en toe met je medewerkers tegen het licht te houden: hoe omschrijven zij jouw organisatie? Sarah Dorn en Peronne Kraaijeveld van maatschappelijke kinderopvangorganisatie Wasko gingen daarom aan de slag met de medewerkersreis, die Kinderopvang werkt! voor en met de sector ontwikkelde.

Sarah Dorn

Sarah is corporate recruiter en Peronne is adviseur marketing en (arbeidsmarkt)communicatie bij Wasko Kinderopvang. Deze organisatie heeft ongeveer 400 medewerkers en meer dan 50 opvanglocaties. ‘We zijn een lerende en vooruitstrevende organisatie. Het is goed om regelmatig stil te staan bij hoe de missie en visie binnen je organisatie leeft.’ Sarah pakte het breed aan en nodigde een aantal collega’s uit om mee te denken met en input te geven over het verbeteren van de medewerkersreis.

Mooie woorden voor de organisatie

De vele mailtjes die ze kreeg, zijn hartverwarmend. Dat blijkt uit de mooie woorden die medewerkers opstuurden om Wasko te omschrijven. ‘Maatschappelijk, betrokken, zelfsturend, één familie, een fijne organisatie waarin veel mogelijk is en ruimte voor creativiteit en ontwikkeling.’ Dit is slechts een kleine selectie uit de stroom aan input. ‘Echt mooi dat ze onze organisatiecultuur op die manier ervaren. Dat stralen ze ook naar ouders en samenwerkingspartners uit.’

Maatschappelijk, betrokken, zelfsturend, één familie, een fijne organisatie waarin veel mogelijk is en ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. Echt mooi dat ze onze organisatiecultuur op die manier ervaren.
Sarah DornCorporate recruiter

Maak je visie en missie waar!

Peronne Kraaijeveld, adviseur marketing en (arbeidsmarkt)communicatie vult aan: ‘Er is weinig uitstroom. Medewerkers voelen zich thuis bij ons en zijn honkvast. Dat komt onder andere door het familiegevoel binnen onze organisatie, maar ook door het maatschappelijke aspect van onze missie. ‘Als maatschappelijke kinderopvang zonder winstoogmerk willen we gelijke kansen voor álle kinderen, want ieder kind telt mee. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het leven, dus ook kinderen met bijzonder gedrag of met bijzondere behoeften.’

En ook elke collega telt mee! ‘Beide aspecten zien we terug in onze video die we onlangs hebben gemaakt: Werken bij Wasko. We hadden een script geschreven, maar tijdens het ‘editen’ van de video ging dat al snel overboord. Medewerkers lieten zien dat zij zelf het beste, op hun eigen manier en in hun eigen woorden, kunnen vertellen over hun motivatie om bij Wasko te werken en hoe zij bijdragen aan onze missie.’ Nieuwsgierig? Bekijk de film Werken bij Wasko op YouTube.

Wasko is van ons allemaal

‘Onze missie, visie en kernwaarden zijn een aantal jaar geleden geformuleerd door een vertegenwoordiging van alle collega’s’, vertelt Peronne. ‘Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een nieuw ondernemingsplan. De werkgroep bestaat uit 25 collega’s: pedagogisch medewerkers, ondernemingsraadsleden, medewerkers van het servicebureau, locatiemanagers en managementteamleden (MT-leden).’

We bekijken of waar Wasko voor staat overeenkomt met verwachtingen en wensen van onze klanten. Zo maken we Wasko niet alleen van medewerkers, maar ook van mensen en organisaties daarbuiten.
Peronne KraaijeveldAdviseur marketing en (arbeidsmarkt)communicatie

Bij het maken van het nieuwe ondernemingsplan neemt Wasko ook waardevolle informatie uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en externe input mee. Bijvoorbeeld via interviews met klanten (ouders), gemeentes, basisscholen en andere samenwerkingspartners. ‘Zo wordt het ondernemingsplan van, door en voor ons allemaal’, zegt Peronne. ‘Ook dat is onderdeel van onze visie: samen zelf doen - gebruikmaken van elkaars talenten en talenten ontwikkelen’, vervolgt ze.

‘Een ander onderdeel van het ondernemingsplan is dat we bekijken of waar Wasko voor staat (onze visie) overeenkomt met verwachtingen en wensen van onze klanten (ouders, scholen en gemeenten). Zo maken we Wasko niet alleen van ons medewerkers, maar ook van mensen en organisaties daarbuiten.’

  1. Leuk: Wasko is leuk voor kinderen om er te zijn, leuk voor medewerkers om er te werken en leuk als organisatie naar buiten toe.
  2. Gezond: bij Wasko staat gezondheid voorop. Lichamelijk, geestelijk en organisatorisch. Voor kinderen, medewerkers en voor Wasko als organisatie.
  3. Toekomstgericht: Wasko denkt en handelt toekomstgericht. Vanuit het perspectief van de behoeftes van kinderen en ouders, de behoeftes van medewerkers en de behoefte van Wasko als organisatie.

Ambities

Wasko heeft haar ambities op basis van interne en externe input geformuleerd. ‘Door het nastreven van deze ambities kunnen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzaam invullen en onze missie en visie waarmaken.'

Handige links