Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

5.1 Het salaris bepalen

  1. De werkgever stelt het salaris vast volgens de salarisschaal die hoort bij de functie van de medewerker. Welke salarisschaal bij welke functie hoort, staat in bijlage 1, in de functiematrix.

    Valt de medewerker onder de Participatiewet? Dan krijgt ze het wettelijk minimumloon als salaris.
     
  2. De bedragen van de salarisschalen gelden vanaf 1 juli 2024. Deze bedragen staan in bijlage 2. De werkgever verhoogt deze bedragen per 1 november 2024 met 1,5%.