Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

6.5 Vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer

 1. De werkgever maakt een ondernemingsregeling voor de vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer. De medezeggenschap moet hebben ingestemd met deze regeling. Per 1 juli 2024 geldt er een aantal uitgangspunten voor de ondernemingsregeling. Iedere bestaande of nieuwe ondernemingsregeling moet uiterlijk per 31 december 2024 voldoen aan de volgende uitgangspunten:
  • Er moet sprake zijn van een groen en duurzaam mobiliteitsbeleid.
  • Er moet sprake zijn van een passend beleid bij de locatie-situatie en het personeelsbestand van de werkgever.
  • De regeling moet voor een individuele medewerker minimaal gelijkwaardig zijn aan de standaardregeling die vanaf 31 december 2024 gaat gelden. Zie lid 2.
  • De looptijd van de regeling is maximaal twee jaar. Om de twee jaar moet met de medezeggenschap bekeken worden of de regeling aangepast moet worden.
  Bij het maken van een ondernemingsregeling moet rekening gehouden worden met alle andere regelingen voor reizen.
 2. Is er geen ondernemingsregeling zoals bedoeld in lid 1? Dan geldt het volgende.
  • Tot 31 december 2024 geldt de standaardregeling ‘reiskosten woon-werkverkeer’ die staat in bijlage 6 artikel 1.a.
  • Vanaf 31 december 2024 geldt de standaardregeling ‘reiskosten woon-werkverkeer’ die staat in bijlage 6 artikel 1.b.