Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

2.2 Plichten voor de medewerker

 1. Tijdelijk andere werkzaamheden doen. Tijdelijk werken op een andere locatie dan de standplaats
  Soms is het voor het werk of voor de organisatie nodig dat de medewerker tijdelijk andere werkzaamheden doet. Of dat ze tijdelijk op een andere locatie gaat werken dan de standplaats. Of allebei. De medewerker moet hiermee instemmen, voor zover dat redelijk is. De werkgever bespreekt dit soort veranderingen van tevoren met de medewerker.

  Heeft de medewerker door deze verandering extra kosten? Dan vergoedt de werkgever deze kosten aan de medewerker voor zover dat redelijk is.
 2. Werkzaamheden buiten de onderneming melden
  a.  De medewerker moet betaalde en onbetaalde werkzaamheden buiten de onderneming schriftelijk melden bij de werkgever. We noemen dit nevenwerkzaamheden. Dit geldt in de volgende gevallen:
  -
  De werkzaamheden hebben een relatie met de functie van de medewerker. Direct of indirect.
  -
  De werkzaamheden schaden de zakelijke belangen van de werkgever. Of kunnen deze schaden.
  De medewerker moet deze andere werkzaamheden schriftelijk van tevoren melden bij de werkgever: minimaal 1 maand voordat ze beginnen.
  Krijgt de medewerker binnen 1 maand na de melding geen reactie van de werkgever? Dan kan ze ervan uitgaan, dat de werkgever ermee instemt.
  b.  De werkgever mag toestemming aan de medewerker voor bepaalde werkzaamheden buiten de onderneming alleen weigeren als er sprake is van een objectieve reden volgens artikel 7:653a van het Burgerlijk Wetboek. Besluit de werkgever dat een medewerker bepaalde werkzaamheden buiten de onderneming op basis van zo’n objectieve reden niet mag doen? Dan moet de werkgever dit schriftelijk laten weten aan de medewerker. Daarbij moet ze uitleggen waarom het niet mag. De medewerker mag dan niet beginnen met de werkzaamheden.
  c.  Doet een medewerker werkzaamheden buiten de onderneming waarvoor het volgende geldt:
  -
  De werkgever heeft geen toestemming gegeven voor deze werkzaamheden.
  of
  -
  De medewerker heeft deze werkzaamheden niet gemeld terwijl dat wel moest. En wordt de medewerker door deze werkzaamheden arbeidsongeschikt? Dan heeft de medewerker geen recht op de extra doorbetaling van het salaris of aanvullingen op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die staan in artikel 5.10. De extra doorbetaling of aanvulling heet het bovenwettelijk deel.
 3. Wat de medewerker niet mag doen
  De medewerker mag het volgende niet doen - niet zelf en ook niet indirect:
  -
  Meedoen aan aannemingen, leveringen of werken die anderen uitvoeren voor de werkgever
  -
  Geschenken of beloningen aannemen van personen of organisaties waarmee de medewerker direct of indirect te maken heeft bij haar werk.

  Waar het in deze gevallen om nevenwerkzaamheden gaat gelden dezelfde voorwaarden die genoemd staan in lid 2 van dit artikel.

  Heeft de werkgever geen toestemming gegeven, dan mag de medewerker ook de volgende dingen niet doen:
  - Persoonlijke diensten laten uitvoeren door andere medewerkers.
  - Spullen van de werkgever voor eigen doelen gebruiken.

  Actief diensten aanbieden of uitvoeren voor de klanten of andere relaties van de werkgever, ook niet na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt alleen als de medewerker een vaste baan heeft. Dit moet dan wel in de arbeidsovereenkomst van de medewerker staan.