Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

1.4 Looptijd en tussentijdse wijziging

  1. Deze cao treedt in werking met ingang van 1 juli 2024 en eindigt met ingang van 1 januari 2025, zonder dat hiervoor opzegging is vereist. 
  2. Partijen bij de Cao Kinderopvang kunnen overeenkomen deze cao tijdens de looptijd te wijzigen.