Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

11.4 De Commissie Naleving

 1. De behandeling van een melding bij het Meldpunt gebeurt door de Commissie Naleving. In de rest van dit hoofdstuk noemen we de ‘Commissie Naleving’ de ‘Commissie’.
 2. De werkgever en degene die de melding heeft gedaan zijn verplicht om mee te werken als de Commissie daarom vraagt. Bijvoorbeeld als de Commissie om meer informatie vraagt.
 3. De Commissie behandelt een melding niet in de volgende situaties:
  a.    De melding gaat over één medewerker
  b.    De melding gaat over artikel 1.2 van de cao
  c.    De melding gaat over een artikel dat door de GGD gecontroleerd wordt
  d.    De situatie is al aan de rechter voorgelegd voordat het gemeld is bij het Meldpunt
 4. Behandelt de Commissie de melding? Maar legt één van de partijen tijdens de behandeling de situatie voor aan de rechter? Of doen ze dat allebei? Dan behandelt de Commissie de melding niet verder.
 5. De uitspraken van de Commissie worden op de website Kinderopvang werkt! geplaatst. Zie artikel 11.10.