Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Meldpunt naleving Cao Kinderopvang

Bij het meldpunt naleving Cao Kinderopvang kun je situaties melden waarin de cao mogelijk niet goed wordt toegepast. Om de juiste toepassing te bevorderen is de cao in begrijpelijke taal geschreven. Het is belangrijk dat de cao-artikelen duidelijk en begrijpelijk zijn. Toch kan het gebeuren dat de cao niet goed wordt nagekomen. Bewust of onbewust.

Pedagogisch medewerker met kinderen op een kinderopvang

Wat kun je melden bij het meldpunt naleving Cao Kinderopvang?

Het gaat om naleving van de hele cao. Er geldt daarom geen beperking voor wat je kunt melden. Maar let op, de melding moet wel betrekking hebben op meerdere medewerkers. Of op het hele personeel. Een geschil tussen één medewerker en de werkgever kun je melden bij de Commissie van Geschillen.

Wie kan een melding doen?

Iedereen kan een melding over het niet naleven of overtreden van de cao doen. Je kunt een melding alleen doen of namens een groep medewerkers. Maar om de melding in behandeling te kunnen nemen moet wel duidelijk zijn wie de melding doet. Je moet je naam bekend maken. En bij een groepsmelding moeten de namen van alle melders bekend gemaakt worden. Anonieme meldingen nemen we niet in behandeling.

Hoe kun je een melding doen?

Wil je een melding doen? Dan kun je gebruik maken van het online meldingsformulier. Klik op de knop hieronder en het meldingsformulier opent in een nieuw venster. Na je melding ontvang je een bevestiging van je melding op het e-mailadres dat je opgegeven hebt.

Ik wil een melding doen

Naar het meldingsformulier

Wat gebeurt er na een melding?

Na een melding wordt eerst gekeken of we de melding in behandeling kunnen nemen. Mogelijk nemen we hiervoor contact met je op voor meer informatie. Wordt de melding in behandeling genomen? Dan wordt deze verder behandeld door de Commissie Naleving. In de Commissie Naleving zitten vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en van werknemersorganisaties. En een onafhankelijk voorzitter. 

Bekijk de afspraken over naleving van de cao

Uitspraken

Alle uitspraken van de Commissie Naleving staan op Kinderopvang werkt! De uitspraken zijn geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat niet afgeleid kan worden over welke personen of werkgever het gaat. Tenzij de werkgever de situatie niet herstelt. Dan wordt de naam van de werkgever wel vermeld. De namen van de personen worden nooit vermeld.

Bekijk de uitspraken van de Commissie Naleving

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!