Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

9.7 Verlof voor vakbondsleden

Is de medewerker lid van een vakbond? Dan heeft ze recht op buitengewoon verlof als ze naar vergaderingen en cursussen van die vakbond gaat. De werkgever doet haar best om de medewerker uit te roosteren. Is dit niet mogelijk? Dan krijgt de medewerker verlof voor het vakbondswerk dat ze doet buiten haar normale werktijden om. Ze heeft recht op maximaal 36 uur betaald buitengewoon verlof per kalenderjaar. Is de medewerker kaderlid bij een vakbond? Dan heeft ze recht op maximaal 129,6 uur betaald buitengewoon verlof per kalenderjaar.