Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Kortdurend en langdurend zorgverlof in kinderopvang

Medewerkers hebben recht op zorgverlof als ze voor een naaste moeten zorgen die ziek of hulpbehoevend is. Je hebt kortdurend en langdurend zorgverlof. Dat is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO). In de Cao Kinderopvang staan afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van het salaris van je medewerker door jou als werkgever tijdens langdurend zorgverlof.

Vrouw in rolstoel met haar dochter

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is verlof dat bedoeld is om voor een ziek kind, zieke partner, zieke ouders, een zieke vriend of ander ziek familielid te zorgen.

Kortdurend zorgverlof berekenen

Een medewerker heeft jaarlijks recht op maximaal twee keer het aantal werkuren per week aan kortdurend zorgverlof. Dat betekent op zijn hoogst tien dagen kortdurend zorgverlof per jaar. Werkt een medewerker bijvoorbeeld 24 uur per week? Dan is de berekening als volgt: 2 x 24 uur = 48 uur of maximaal zes dagen kortdurend zorgverlof binnen een jaar.

Betaald kortdurend zorgverlof

Tijdens het kortdurend zorgverlof betaal je als werkgever 70 procent van het salaris van je medewerker door.

Opbouw vakantiedagen kortdurend zorgverlof

Medewerkers bouwen tijdens hun kortdurend zorgverlof vakantiedagen op. Het kortdurend zorgverlof mag je als werkgever niet inhouden op de vakantiedagen van je medewerkers.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is verlof dat bedoeld is om voor een onafgebroken periode van maximaal zes maanden voor een ziek kind, zieke partner, zieke ouders, een zieke vriend of een ander ziek familielid te zorgen. Een medewerker kan alleen langdurend zorgverlof krijgen als zij minimaal één jaar in dienst is.

Langdurend zorgverlof berekenen

Een medewerker heeft jaarlijks recht op maximaal dertien keer het aantal werkuren per week aan langdurend zorgverlof. Je medewerker mag langdurend zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat zij week werkt.

Betaald langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is over het algemeen niet betaald verlof. Dat staat in de WAZO. In artikel 7.9 Langdurend verlof van de Cao Kinderopvang staan afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van het salaris van je medewerker door jou als werkgever tijdens langdurend verlof.  

Tijdens langdurend zorgverlof betaal je als werkgever 25 procent van het salaris van je medewerker door. Dit doe je maximaal tot de helft van het aantal uur dat je medewerker volgens haar arbeidsovereenkomst gemiddeld per week werkt. Je betaalt het salaris van je medewerker, onder bepaalde voorwaarden, maximaal zes maanden door. Kijk voor een toelichting in artikel 7.9 Langdurend zorgverlof van de Cao Kinderopvang.

Opbouw vakantiedagen langdurend zorgverlof

Medewerkers bouwen tijdens langdurend zorgverlof vakantiedagen op. Het langdurend zorgverlof mag je als werkgever niet inhouden op vakantiedagen van je medewerkers.

En moet je als werkgever het werkgeversdeel van de pensioenpremie doorbetalen? Lees meer daarover in artikel 7.9 Langdurend zorgverlof van de Cao Kinderopvang.

Zorgverlof melden

Een medewerker moet zorgverlof melden bij jou als werkgever in kinderopvang. Ook moet je medewerker aangeven om hoeveel tijd en om welke periode het gaat. Achteraf kun je als werkgever aan de medewerker vragen of zij het verlof echt heeft gebruikt voor de zorg van een familielid of vriend.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!