Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Waar let de inspectie op?

De Inspectie SZW handhaaft de Arbowet. In de Arbowet staat een aantal zaken die elke organisatie geregeld moet hebben op het gebied van agressiebeheersing:

  • Je organisatie besteedt aandacht aan agressie in de risico-inventarisatie. Belangrijk hierbij zijn gezondheidsschade of andere nadelige gevolgen die medewerkers kunnen oplopen of reeds hebben ondervonden.
  • Je organisatie neemt maatregelen om agressie te voorkomen en de gevolgen te beperken.
  • Je organisatie stelt vast of de bouwkundige en technische voorzieningen afdoende zijn.
  • Je organisatie installeert alarm- en waarschuwingsystemen, waar nodig.
  • Je organisatie evalueert het beleid en de maatregelen en stelt die bij, indien nodig.

Wat betekent dit voor je organisatie?

Dit betekent dat je organisatie minimaal een risico-inventarisatie en een Plan van Aanpak moet hebben en dat die aandacht moeten geven aan de bovenstaande aspecten. Ook moet je organisatie het Plan van Aanpak volgens de regels der kunst goed afstemmen met de OR en periodiek actualiseren, want daarmee toon je aan dat er beleid is. Als je in het Plan van Aanpak ook voorlichting en onderricht meeneemt, voldoe je aan de wettelijke eisen.

Let op: het Plan van Aanpak is geen doel, maar een middel. De voorgenomen plannen moeten dus niet alleen worden opgesteld, maar ook worden uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld.

Meer wetgeving

In de Arbowet en het Arbobesluit staan de wettelijke regels voor veilig en gezond werken. Meer weten? Kijk dan op www.wetten.nl en zoek op 'psychosociale arbeidsbelasting'.

Terug naar de arbocatalogus