Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Voorkomen van infecties

De basis voor bescherming tegen infectierisico’s is hygiëne. Hygiëne van de ruimtes en spullen waarmee je in aanraking komt (schoonmaak), maar ook persoonlijke hygiëne (handen wassen, gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen als dat nodig is en soms ook afstand houden tot mogelijke infectiebronnen). Voldoe in ieder geval aan de hygiënerichtlijnen die voor de sector zijn opgesteld door het RIVM.

arbocatalogus infectieziekten voorkomen van infecties

Zo doe je het

Maak een goed schoonmaakprotocol

Schoonmaak van ruimtes en tafels, speelgoed en andere zaken waarmee medewerkers, kinderen, jeugdigen of cliënten in aanraking komen, is cruciaal in het tegengaan van risico’s. In het schoonmaakprotocol leg je vast hoe vaak welke schoonmaak gedaan moet worden. Of het nu gaat om de eigen schoonmaak of ingehuurde schoonmaak, het moet helder zijn wat minimaal moet gebeuren om besmettingsrisico’s tegen te gaan. In het protocol regel je ook hoe je toetst of de schoonmaak kwalitatief goed genoeg gebeurt. Dit vertaal je in instructies naar de medewerkers en eisen aan eventuele schoonmaakcontracten met derden. Het is namelijk altijd een bijdrage van medewerkers en schoonmakers.

Bereid schoonmaken en desinfectie bij bijzondere omstandigheden voor

Als er sprake is van een uitbraak van besmettelijke ziekten, zijn aanvullende maatregelen nodig wat betreft hygiëne. Maak hiervoor standaardafspraken, zodat iedereen makkelijk kan overschakelen naar dit zwaardere regime van hygiënemaatregelen. Vaak is daar namelijk haast bij geboden.

Werk hygiënisch

Contact met poep, urine, braaksel en bloed moet je voorkomen door het gebruik van handschoenen en het toepassen van goede handhygiëne. Het opruimen en schoonmaken van de oppervlakken die vervuild zijn, moet met de juiste schoonmaak- en desinfectiemiddelen gebeuren. Hier zijn dus ook basisinstructies voor nodig en de geschikte middelen moeten altijd voorradig zijn.

Formuleer werkinstructies rondom persoonlijke hygiëne

Spreek basisregels af over persoonlijke hygiëne. Zorg ervoor dat medewerkers over de middelen beschikken om handen te wassen en waar dit nodig is ook te desinfecteren.

Dit artikel is onderdeel van