Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Herkennen van infectierisico’s

Bij veel van de gebruikelijke infectieziekten kan het immuunsysteem dat prima aan en word je niet erg ziek. Maar als er sprake is van erg besmettelijke ziekten of besmettelijke ziekten met een groot risico op een ernstig verloop, zal je als werkgever extra aandacht moeten geven aan de hygiëneprotocollen. Daarom breng je in kaart wat de risico’s van specifieke situaties zijn en in welke gevallen je bijzondere maatregelen moet nemen.

arbocatalogus infectieziekten herkennen van infectierisico's

Zo doe je het

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Maak via de RI&E een lijst van infectierisico’s die bij specifieke werkzaamheden kunnen voorkomen en de maatregelen die daarbij horen. Hiervoor gebruik je de Risicomonitor en de aanvullende RI&E Infectieziekten.

Bepaal risicogroepen

Als werkgever mag je niet registreren welke aandoeningen medewerkers hebben en of ze wel of niet gevaccineerd zijn (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Maar het is wel belangrijk dat je medewerkers die extra kwetsbaar zijn ook extra beschermd. Voorbeelden van medisch kwetsbare groepen zijn:

  • Medewerkers die jonger dan 18 of ouder dan 60 jaar zijn.
  • Medewerkers die zwanger zijn (of binnenkort willen worden).
  • Medewerkers die een verzwakt immuniteitssysteem hebben, bepaalde medicijnen gebruiken of bepaalde ziekten hebben die tot grote extra complicaties kunnen leiden als ze geïnfecteerd raken (zoals bronchitis of diabetes).
  • Medewerkers die de gebruikelijke vaccinaties en voor ons gebruikelijke kinderziekten niet hebben gehad. Hierdoor hebben ze niet de gebruikelijke immuniteit tegen ‘gewone’ infectieziekten. Voor hen kan een relatief onschuldige infectieziekte grote gevolgen hebben. Zeker als een medewerker zwanger is.

Bepaal extra maatregelen voor risicogroepen

Wijs medewerkers erop dat sommige personen extra kwetsbaar kunnen zijn, zodat medewerkers zich bewust zijn van de extra risico’s. Geef aan dat zij (vertrouwelijk) advies hierover kunnen vragen aan de bedrijfsarts. Bied zo nodig tests aan voor medewerkers, zodat ze zelf kunnen bepalen of ze extra kwetsbaar (of al immuun) zijn. Dit kan nodig zijn als medewerkers de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma niet hebben gekregen of dit niet meer weten of als deze vaccinaties niet meer werken (niet alle vaccinaties werken een leven lang en moet je soms herhalen). Bepaal met advies van de bedrijfsarts welke extra maatregelen je toepast bij extra kwetsbare personen of bij bijzondere uitbraken. De bedrijfsarts kan zonder opgaaf van redenen (medisch geheim) aangeven welke werkaanpassingen nodig zijn.

Werk veilig met naalden

Als medewerkers medische handelingen doen waarbij zij naalden gebruiken, moeten dit veilige naaldsystemen zijn. Daarnaast moeten ze gebruikmaken van naaldcontainers om gebruikte naalden veilig op te slaan.

Dit artikel is onderdeel van