Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Signalen herkennen

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Een te hoge werkdruk kun je aan de gevolgen ervan herkennen. Een medewerker kan hoofdpijn krijgen, fouten maken en uiteindelijk ziek worden van te veel werkdruk en stress. Werkdruk op organisatieniveau kan tot hoger verzuim, hoger verloop en een kwalitatief lagere dienstverlening leiden. Belangrijk is dat je deze gevolgen bij individuen, teams en in je hele organisatie herkent. Liever nog herken je eerder dat er een disbalans tussen werkstressoren en energiebronnen ontstaat.

arbocatalogus werkdruk signalen herkennen

Zo doe je het

Gebruik en organiseer goede informatie

Zorg er minimaal voor dat je RI&E actueel is. Gebruik ook andere onderzoeken om na te gaan hoe het met de werkdruk gaat. Bijvoorbeeld het medewerkerstevredenheidsonderzoek, verloop- en verzuimcijfers, informatie uit exitgesprekken en uit de gesprekscyclus.

Ga proactief om met risicofactoren

In sommige situaties kun je een te hoge werkdruk voorspellen, als er risicofactoren zijn. Bij een hoog personeelstekort en gelijkblijvend werkaanbod kun je er bijvoorbeeld vanuit gaan dat medewerkers na verloop van tijd op hun tenen lopen. Andere voorbeelden van risicofactoren zijn reorganisaties, een stijgend werkaanbod en negatieve berichten in de media over de branche of de eigen organisatie. Herken je risicofactoren? Speel daar proactief op in. Leer medewerkers hun eigen signalen te herkennen en stimuleer hen om daar op tijd over in gesprek te gaan. 

Maak gebruik van je eigen indrukken

Wat zie je als je in je organisatie rondloopt? Waar hoor je medewerkers en de ondernemingsraad over praten? Wissel als leidinggevenden en/of human resources professionals (hr-professionals) je indrukken over de organisatie en je medewerkers eens uit. Je kunt ook de checklisten met signalen gebruiken om te benoemen en uit te wisselen wat je ziet. 

Kom zo nodig in actie

Komt uit je RI&E naar voren dat de werkdruk in (delen van) je organisatie te hoog is? Of heb je zelf die indruk? Komen er risicofactoren aan of blijkt het uit andere onderzoeken? Kom zo snel mogelijk in actie. Het ligt het voor de hand om eerst je inzicht te verdiepen.

Hoe bespreek je signalen?

Het is belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden signalen van werkdruk bij zichzelf en bij elkaar herkennen. Zo kunnen ze op tijd in actie te komen. Je kunt hier een open gesprek met een medewerker over voeren. De checklisten van individuele signalen en team- en organisatiesignalen helpen je op weg. 

Maak je je als leidinggevende zorgen over een individuele medewerker? Dan kun je je indrukken concretiseren door met de checklist na te gaan welke signalen je ziet. Je kunt je medewerker ook vragen om zelf de checklist in te vullen. 

De checklist voor teamsignalen kun je bijvoorbeeld samen in een management- of teamoverleg invullen. Wie herkent welke signalen? Welke zijn van werkdruk én welke van werkplezier?

Hebben verschillende medewerkers van een team last van werkdruk? Dan is het vaak zinvol met de hele groep in gesprek te gaan, zodat zij van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen.

Dit artikel is onderdeel van