Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Ontruimingsoefeningen

Je bedenkt scenario’s en hoe de bhv’ers de juiste acties kunnen ondernemen. Dat neem je op in het bedrijfsnoodplan. Maar weten is iets anders dan doen. Bovendien pakt het in de praktijk vaak net even anders uit dan je had bedacht. Om te weten of de bhv werkt, moet je die regelmatig uitproberen door bijvoorbeeld een ontruimingsoefening te doen.

arbocatalogus bedrijfshulpverlening ontruimingsoefeningen

Doe die oefening minimaal jaarlijks. Dat is extra belangrijk als je er ook externen bij nodig hebt. Je weet namelijk niet hoe die gaan reageren. Bhv’ers en gebruikers van het pand frissen er meteen hun kennis mee op. Als je het goed plant, hoeft het niet veel tijd te kosten. En het kan ook (pedagogisch) leuk zijn om het te doen.

Zo doe je het

Maak een plan voor ontruimingsoefeningen

Oefenen kan op vele manieren. Van grootscheepse ontruimingen met blussen en lotusslachtoffers tot en met een oefening met poppetjes op een plattegrond of het doorlopen van een ‘e-learning’. Je oefent niet ‘alles’ in één keer. Maak een plan om de verschillende belangrijke onderdelen in de loop van de tijd een keer en bij herhaling te oefenen. Zorg dat alle onderdelen een keer worden geoefend en de bhv’ers in ieder geval hun basiskennis op orde hebben.

Maak maatwerk voor iedere locatie

Iedere locatie heeft zijn eigen ontruimingsplan. Zorg dus voor een maatwerkplan voor de oefening op iedere locatie. Laat de medewerkers van de locatie er zelf over nadenken wat ze willen oefenen. Dat is al een oefening op zich. Test/oefen in ieder geval ook jaarlijks met derden waarvan je op locatie afhankelijk bent.

Maak bhv een vanzelfsprekend onderdeel

Het organiseren van oefeningen vraagt planning. Bekijk of je onderdelen ervan in de dagelijkse gang van zaken kunt meenemen. Neem aandachtspunten op in de checklijsten die al gebruikt worden, neem bhv periodiek op als agendapunt in overleg en maak het onderdeel van het ‘programma’ van kinderen, jeugdigen of cliënten. Zorg er in ieder geval voor dat het een aantal keer per jaar de aandacht heeft. Dat waarborgt dat iedereen alert blijft en makkelijker in actie komt als het echt nodig is. 

Dit artikel is onderdeel van