Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Vitaliteit bevorderen

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Je aanpak van fysieke belasting gaat in de kern om het herkennen van (dreigende) overbelasting, het nemen van (preventieve) maatregelen, het stimuleren van goede werkwijzen en -handelingen en het faciliteren van een goede werkinrichting. Daarnaast kun je ervoor kiezen om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers te bevorderen. Een onderwerp waar medewerkers veel eigen regie over hebben: ze bepalen zelf wat ze eten en wat ze na hun werktijd doen. Bewustwording stimuleren en prikkelen kun je wél.

arbocatalogus fysieke belasting vitaliteit bevorderen

Zo doe je het

Beslis of je aan vitaliteit wilt werken

Zo ja, bepaal welke thema’s je wel of niet onder de paraplu van vitaliteit meeneemt en hoe je de eigen regie van medewerkers respecteert en stimuleert. 

Varieer in je aanpak

Er zijn veel verschillende manieren om vitaliteitsthema’s onder de aandacht te brengen. Je kunt bijvoorbeeld posters ophangen, een intranetpagina maken, een week van de vitaliteit organiseren, in de teams challenges met elkaar aangaan en prikkelende stellingen op Yammer of WhatsApp plaatsen. En ‘last but not least’: je kunt de dialoog met medewerkers bevorderen, hen vragen stellen. Wat vinden zij ervan en wat maakt dat ze bepaalde keuzes wel/niet nemen?

Stimuleer ontspanning, beweging en een gezonde leefstijl

Bijvoorbeeld door (micro)pauzes op het werk te bevorderen. Of door zelf ook vaker de trap te nemen en voor douches en kleedruimtes te zorgen voor wie op de fiets naar het werk komt. Door fruit aan te bieden en een gezonde ‘soepchallenge’ in te voeren.

Hoe werk je aan een cultuur waarin goed zorgen voor je lijf vanzelfsprekend is?

Een cultuur ontwikkelen die er nu nog niet (volledig) is, vraagt tijd en aandacht. Een ambitie samen uitspreken is een belangrijke stap. Met elkaar nagaan wat je precies gaat zien en merken, hoort daarbij. Een volgende stap is steeds meer mensen om je heen verzamelen die meedoen. Bijvoorbeeld door als preventiemedewerker in zoveel mogelijk teams een fitambassadeur te vinden. En door er als fitambassadeur vervolgens voor te zorgen dat steeds meer medewerkers in je team aanhaken. Olievlek, sneeuwbal en zwaan-kleef-aan dus. Als preventiemedewerker en fitambassadeur is het belangrijk om regelmatig weer een kleine prikkel te geven. De ene keer door pauzes tijdens het overleg onder de aandacht brengen; de volgende keer door het te hebben over tiltechnieken. Geduld, creativiteit, maatwerk en ruimte voor eigen inbreng en regie … dan kom je er stap voor stap!

Dit artikel is onderdeel van