Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Maatregelen

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Maatregelen neem je om knelpunten rondom fysieke belasting op te lossen en om overbelasting te voorkomen. Er zijn veel maatregelen mogelijk.

arbocatalogus fysieke belasting maatregelen

Zo doe je het

Leef de A- en B-normen na

Door de normen rondom werkhouding, -handelingen en -inrichting op te volgen, voorkom je fysieke overbelasting. Afwijken van de normen is niet de bedoeling. Maar er kunnen hele praktische bezwaren of goede alternatieven zijn. Als er situaties zijn waarbij de norm niet gehaald wordt, is het zaak om te kijken hoe je zoveel mogelijk vanuit de bedoeling van de A- en B-normen kunt werken. Lukt de norm naleven echt niet? Zorg dan dat je de overbelasting op het ene punt compenseert op een ander gebied.

Los knelpunten op

Komen uit bijvoorbeeld de RI&E, het verdiepende onderzoek of het werkoverleg knelpunten naar voren van (dreigende) overbelasting? Pak ze doeltreffend aan en roep er zo nodig een deskundige (zoals ergo-, fysio- of oefentherapeut) bij voor advies.

Stimuleer een goede werkhouding en gezonde werkhandelingen

Zorg dat medewerkers vanaf het begin van hun loopbaan zich bewust zijn van het belang van gezonde fysieke belasting en weten hoe ze dat in hun werk kunnen waarmaken.

Investeer in een gezonde werkinrichting en ergonomisch meubilair

Ga je een locatie opnieuw inrichten en/of nieuw meubilair aanschaffen? Kijk goed vanuit het perspectief van fysieke belasting welke mogelijkheden er zijn.

Welke uitzonderingen zijn er op de regel?

Afwijken van de A- en B-normen is niet de bedoeling. Maar kan in de praktijk soms nodig zijn. Drie voorbeelden om dit te illustreren:

  • Maximaal 15 minuten hurken en knielen op een werkdag (A7) bij een groep kleine kinderen (0-2 jaar) is bijna niet te doen. In dat geval betekent dat je extra veel aandacht moet besteden aan de andere normen, zoals goede zitsteun bij zittende activiteiten en het beperken van zittende activiteiten (B20), bedden en aankleedtafels op hoogte (B1 en B6) en een goede inrichting van de keuken- en wasruimte (B33).
  • Wasmachines en drogers op werkhoogte plaatsen (B33) kan niet altijd in een kleine ruimte. Voor een groep van oudere kinderen (2-4) jaar is dat misschien acceptabel, omdat je daar in de regel niet langer dan 2 uur bukkend hoeft te werken. Organisatorisch kan het handig zijn om medewerkers van jongere groepen geen wastaken te geven.
  • Medewerkers op volwassen hoogte laten zitten en werken, kan op gespannen voet staan met het stimuleren van zelfredzaamheid van kinderen. Door kinderen het meubilair op kinderhoogte aan te bieden. Daarom is het belangrijk het minder vaak hoeven tillen door medewerkers (dankzij de zelfredzaamheid) af te wegen tegen hoe vaak en langdurig ze moeten bukken of hurken door het lagere kindermeubilair.

Dit artikel is onderdeel van