Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Bijt- en andere incidenten

Een bijt-, krab-, spuug-, spat-, snij- of prikincident kan onder specifieke omstandigheden onder andere leiden tot besmetting met hepatitis B, hepatitis C of human immunodeficiency virus (hiv). Als zich een dergelijk incident voordoet, moet je zo snel mogelijk bepalen of er een kans is op besmetting. Als dat het geval is, is meteen behandeling nodig.

arbocatalogus infectieziekten bijt- en andere incidenten

Zo doe je het

Geef instructie over de veilige werkwijze

  • Geef medewerkers duidelijke instructies hoe ze veilig kunnen werken.
  • Gebruik bij injecties veilige naaldsystemen waarbij de gebruikte naald is afgeschermd.
  • Zet geen naalden terug in hoesjes ('recappen'), maar gebruik naaldbekers waarbij je de naald eenvoudig kan verwijderen.
  • Let op dat wasgoed en afvalzakken geen gebruikte naalden of ander scherpe voorwerpen bevat met besmet materiaal.

Protocol hoe te handelen bij een incident

  • Zorg dat iedere medewerker weet hoe (acuut) te handelen. Bijvoorbeeld door een ‘Incidentenkaart’: wond meteen schoonmaken, goed (laten) bekijken waardoor je verwond bent (bron), incident onmiddellijk melden bij … en deskundig advies vragen bij, nazorg … 
  • Werk volgens een helder protocol voor de vervolgstappen (zie de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten onder links). Om risico's te beperken moet je binnen twee uur na een incident handelen. Regel dit ook voor buiten kantoortijden!

Organiseer faciliteiten

  • Zorg voor een 24-uurs deskundige achterwacht, waar medewerkers terecht kunnen voor advies bij een incident.
  • Registreer (bijna) incidenten en analyseer wat de oorzaken zijn, zodat je eventueel extra maatregelen kunt nemen om herhaling te voorkomen.
  • Besteed aandacht aan (mentale) nazorg.

Dit artikel is onderdeel van