Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Aanpakken

Soms zie je ongewenst gedrag zelf gebeuren. Soms krijg je er een melding over. Van iemand die iets heeft gezien of die het zelf heeft ondervonden. En zo nu en dan vermoed je ongewenst gedrag op basis van je intuïtie of zichtbare signalen.

arbocatalogus ongewenst gedrag aanpakken

Hierbij gaat het om stress-signalen, zoals snel schrikken, somberheid of een gespannen houding. Ook verzuim, verzoeken tot roosterwijziging, overplaatsing of ontslag kunnen signalen zijn. Hoe je het ook aan de weet komt, het is tijd om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Wie weet kun je er nóg vervelendere gevolgen mee voorkomen. In ieder geval kun je het slachtoffer rechtvaardig behandelen.

Zo doe je het

Vang het slachtoffer goed op

Vraag wat er is gebeurd en ga na wat het slachtoffer op dat moment nodig heeft. Dat kan een luisterend oor zijn, een plan voor het vervolg of een afspraak bij een vertrouwenspersoon, arts of de politie.

Onderschat incidenten niet

Stop incidenten niet onder het tapijt door ze af te doen als een verkeerd begrepen grapje of door de schuld bij het slachtoffer, de organisatiecultuur of de maatschappij te leggen. Neem elk incident serieus en ga na of het misschien het eerste topje van de ijsberg is dat je ziet.

Volg de procedure, stap voor stap

Voer gesprekken en maak concrete werkafspraken als dat nog mogelijk is. Ga een stap verder richting sancties als dat, qua frequentie of intensiteit van wat er is gebeurd, nodig is.

Pak de dader aan

Handel streng en rechtvaardig. Zoals verwoord in je gedragsregels. Niet strenger dan nodig, maar ook niet soepeler dan passend.

Verleen en organiseer nazorg

Bied het slachtoffer zo snel mogelijk nazorg aan. Houd contact met het slachtoffer. Bied op een later moment zo nodig weer professionele nazorg aan.

Leer van wat er gebeurd is

Bespreek met de klachtencommissie en sleutelpersonen wat je als organisatie van de casus kunt leren, wat er goed is gegaan in de afhandeling, wat er beter had gekund en hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen. Bespreek in overleg met het slachtoffer hoe je collega’s het beste kunt informeren.

 

Dit artikel is onderdeel van