Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Infectieziekten

Arbocatalogus
infectieziekten arbocatalogus

Wie werkt met kinderen, cliënten of dieren loopt het risico om met een infectieziekte besmet te raken. Meestal heeft dit geen grote gevolgen, omdat ons immuunsysteem dit eenvoudig oplost. Maar er zijn uitzonderingen waarbij de werkgever de taak heeft om medewerkers te beschermen. Daarnaast heb je als werkgever een andere verantwoordelijkheid: zorgen dat kinderen, cliënten en hun omgeving geen infecties oplopen door activiteiten van medewerkers. Dit thema heeft dus twee kanten: het beschermen van medewerkers vanuit de Arbowetgeving en van kinderen, jeugdigen en cliënten vanuit de wetgeving op de publieke gezondheidszorg infectiepreventie.