Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Fysieke belasting

Arbocatalogus
fysieke belasting arbocatalogus

Eén kind even optillen is goed te doen. Maar als medewerkers de hele dag door kinderen optillen, hurken om hun schoenen aan te trekken en bukken om speelgoed op te rapen, ligt fysieke overbelasting op de loer. Fysieke overbelasting kan tot verzuim en verloop leiden. Daarom is het erg belangrijk om de fysieke overbelasting te beperken en preventief te investeren in de vitaliteit van medewerkers.

Dit deel van de Arbocatalogus gaat over fysieke belasting bij het werken met kinderen. Er komen ook andere soorten fysieke belasting in kinderopvang voor, zoals beeldschermwerk en facilitaire werkzaamheden. Beeldschermwerk wordt in een ander deel van deze catalogus uitgewerkt. Voor facilitaire werkzaamheden kun je goed gebruikmaken van de in de zorgsector ontwikkelde praktijkrichtlijnen voor ondersteunende diensten.