Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Hoe kan ik aan het werk in kinderopvang zonder diploma?

Om te kunnen werken in kinderopvang moet je voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Deze eisen zijn opgenomen in de ‘kwalificatie-eis pedagogisch medewerker’. Relevante diploma's vormen daarin een belangrijk onderdeel. Heb je (nog) geen kwalificerend diploma, maar wil je toch aan de slag in kinderopvang? Ontdek in dit artikel welke mogelijkheden er zijn.

Op weg naar werk in kinderopvang

Heb je al een diploma op minimaal mbo-3 niveau? Maak dan eerst gebruik van de Diplomacheck. Hiermee ontdek je of je al mag werken in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang (bso). Of dat je alleen nog een aanvullende scholing nodig hebt.

Naar de Diplomacheck

Volledige opleiding

Ben je op zoek naar een volledige mbo- of hbo-opleiding? Dan hebben we voor jou alle opleidingen op een rijtje gezet. En wil je tijdens je studie al aan het werk, dan leggen we je dat in dit artikel ook haarfijn uit.

Lees meer over de opleidingen voor werken in kinderopvang

Werken en leren combineren?

Kijk dan naar de mogelijkheden voor een verkorte opleiding. Kies voor werken bij een kinderdagorganisatie met eigen klas, de drie mbo-certificaten waarmee je kwalificeert of doorloop je persoonlijk ontwikkelplan en begin als ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’.

Lees hier alles over de verkorte trajecten

EVC-traject - Kwalificeren via werkervaring 

Heb je relevante (werk)ervaring? Kijk dan eens naar een EVC-traject. Dit staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het EVC-traject brengt in kaart wat je allemaal al weet en kan. Of het nu komt vanuit je werk, opleidingen, trainingen, of door het opvoeden van een gezin. Ook je hobby's of vrijwilligerswerk tellen mee. Misschien heb je wel meer kennis en ervaring dan dat jouw diploma laat zien.

Meer informatie over het EVC-traject

Gelijkstellingsverzoek

Heb je geen kwalificerend diploma, maar lijkt het wel veel op een kwalificerend diploma? Of heb je veel relevante werkervaring? Dan kan je (toekomstige) werkgever in bepaalde situaties een gelijkstellingsverzoek voor je indienen bij de gelijkstellingscommissie.

Meer informatie over een gelijkstellingsverzoek

Aan de slag als groepshulp en het Ontwikkelpad

Wil je als pedagogisch medewerker in kinderopvang werken, maar heb je geen diploma op minimaal mbo-3 niveau? Met het Ontwikkelpad kun je toch instromen. Je begint dan als groepshulp op de groep en via een op maat gemaakt Ontwikkelpad leer je in de praktijk stap voor stap verschillende werkzaamheden. Alles wat je hebt geleerd, wordt vervolgens vastgelegd in een praktijkverklaring. Of je zet de stappen om, een mbo-certificaat en zelf een volledig mbo-diploma te halen.

Meer informatie over het Ontwikkelpad

Ben je een expert met een specifiek talent?

Als professionele muzikant, kunstenaar, sporter of andere expert met een specifiek talent behoor je tot de groep ‘andersgekwalificeerde beroepskrachten’ en mag je werken in kinderopvang, in de buitenschoolse opvang. Je kan op deze manier bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Vóór je aan de slag kunt, moet je een pedagogische module volgen uit onderstaand overzicht. Of vind een pedagogische module in de Tool Branche-erkende opleidingen. Hiermee toon je aan dat je over de juiste pedagogische vaardigheden beschikt. Ook sta je altijd op de groep met een pedagogisch medewerker. 

Bekijk het overzicht van pedagogische modules

Let op! Vanaf 2025 geldt de taaleis IKK waar je al pedagogisch medewerker aan moet voldoen. En wil je werken met 0-jarigen of in de voorschoolse educatie (VE), dan gelden daar aanvullende eisen voor. Wil je hier meer over weten? Lees dan alle informatie over de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker.

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!