Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Gelijkstellingsverzoek kinderopvang

Je bent enthousiast over een baan in kinderopvang. Alleen voldoe je niet aan de kwalificatie-eis van de aangeboden functie. Je hebt wel een opleidingsachtergrond die veel raakvlakken met een kwalificerend diploma heeft. Of je hebt de nodige relevante werkervaring.

Twee vrouwen in overleg met elkaar

Je (mogelijke) werkgever moet dan een zogenaamd gelijkstellingsverzoek indienen bij de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK). In de volgende functies kun je misschien toch aan de slag binnen deze organisatie:

  • pedagogisch medewerker 
  • pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
  • gastouder in loondienst 
  • bemiddelingsmedewerker gastouderbureau 

Gelijkstelling 

De uitspraak van de gelijkstellingscommissie wordt per e-mail verstuurd aan de werkgever en jou. De commissie stuurt de e-mail één keer. Daarom is het belangrijk om deze e-mail goed te bewaren. Verander je van werkgever? Dan is deze e-mail het bewijs dat je voldoet aan de kwalificatie-eis.

Een verleende gelijkstelling blijft geldig, ook als je van werkgever verandert. Dat betekent dat deze niet opnieuw aangevraagd hoeft te worden.

Assessment

Relevante bij- en nascholingen en werkervaring wegen mee bij een gelijkstellingsverzoek voor een pedagogisch medewerker. Soms is een assessment onderdeel van een gelijkstelling. De gelijkstellingscommissie beslist hoeveel en welke werkervaring relevant genoeg is voor de inzet van het assessment. 

Het assessment bestaat uit een digitaal gedeelte en twee praktijkopdrachten. Het digitale deel kun je via een beveiligde online omgeving maken. Thuis of in een geschikte ruimte bij de werkgever. In overleg is het mogelijk om de test op locatie bij Kinderopvang werkt! in Utrecht te maken. Als het online deel met goed gevolg is afgesloten, volgen de praktijkopdrachten. Eventueel op een locatie van de organisatie. Een externe assessor beoordeelt de opdrachten. Psychologisch advies- en onderzoeksbureau NOA tekent voor de supervisie.

Kosten

Per jaar behandelt de gelijkstellingscommissie ongeveer 225 gelijkstellingsverzoeken. Dit kost veel tijd. De behandeling van een gelijkstellingsverzoek is om die reden vanaf 1 juli 2022 niet meer gratis. De werkgever betaalt € 300,-. Wil je weten hoe kansrijk een gelijkstellingsverzoek is? Neem altijd eerst contact op met het cao-secretariaat. Stuur je (geanonimiseerde) cv naar: caokinderopvang@fcb.nl. Je krijgt een gericht advies welke documenten je (toekomstige) werkgever het beste bij het verzoek kan voegen. 

Aan het gebruik van het assessment zijn aanvullende kosten verbonden.

  • Kosten online deel: € 64,49 (inclusief btw) plus € 37,90 (inclusief btw) voor het digitaal toezicht (proctoring).
  • Kosten praktijkopdrachten: € 507,07 (inclusief btw, exclusief reiskosten assessor). 

Afwijzing

Is het gelijkstellingsverzoek afgewezen, maar ben je nog steeds enthousiast over een baan als pedagogisch medewerker? Kijk bij de links hieronder hoe je toch in dienst kunt komen: als student-medewerker of pedagogisch medewerker in ontwikkeling die een EVC-procedure doorloopt.

Veelgestelde vragen gelijkstellingsverzoek

Wat is een gelijkstellingsverzoek?

Een gelijkstellingsverzoek is een schriftelijk verzoek van een werkgever aan de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK). Met zo’n verzoek beoordeelt de commissie of een (kandidaat-)medewerker zonder kwalificerend diploma toch aan de kwalificatie-eis voldoet.  

De werkgever kan een verzoek voor gelijkstelling indienen voor de functie van:  

  • pedagogisch medewerker 
  • pedagogisch medewerker bso/nso 
  • pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  • gastouder in loondienst of bemiddelingsmedewerker gastouderbureau 

Als je daarna wisselt van werkgever heeft dit geen invloed op de afgegeven gelijkstelling.  

Waar kijkt de gelijkstellingscommissie naar bij een gelijkstellingsverzoek?

De gelijkstellingscommissie kijkt altijd naar de diploma’s die je behaald hebt en je bijscholingen en of die inhoudelijk gelijk zijn aan een opleiding uit de kwalificatie-eis. Bijvoorbeeld als er sprake is van een afwijkende diplomabenaming van een opleiding. Of van een diploma waarvan geen origineel meer beschikbaar is.     

Ook andere aspecten kunnen een rol spelen. Daarom is een gelijkstellingsverzoek altijd uniek en kun je het niet vergelijken met een ander gelijkstellingsverzoek.    
   
Voor de functie van pedagogisch medewerker kijkt de gelijkstellingscommissie ook naar werkervaring. Om de competenties van relevante werkervaring te meten kiest de gelijkstellingscommissie soms voor de inzet van een assessment. Werkervaring weegt niet mee bij een verzoek voor andere functies. 

Wanneer zet de gelijkstellingscommissie een assessment in?

De gelijkstellingscommissie zet een het assessment in als je behaalde diploma’s en bijscholingen niet voldoende zijn voor gelijkstelling, maar je wel relevante werkervaring hebt. Dit kan alleen bij een gelijkstellingsverzoek voor pedagogisch medewerker. De gelijkstellingscommissie beslist hoeveel en welke werkervaring relevant genoeg is voor de inzet van een assessment.

Wat kost een gelijkstellingsverzoek?

Aan een verzoek tot gelijkstelling zijn kosten verbonden. Die zijn € 300,- exclusief btw voor de werkgever die het verzoek indient.

Wanneer de gelijkstellingscommissie besluit dat een assessment nodig is, worden de aanvullende kosten daarvan doorberekend. Het assessment bestaat uit een digitaal deel en mogelijk ook praktijkopdrachten. De werkgever wordt vooraf gevraagd of deze instemt met de inzet van het assessment en de betaling van de kosten. Het digitale gedeelte wordt uitgevoerd bij FCB. Pas als het bedrag op de rekening van FCB staat, wordt de afspraak met de (kandidaat-)medewerker ingepland. Het digitale instrument kost € 64,49 (inclusief btw) plus € 37,90 (inclusief btw) voor het digitale toezicht.

Als je het digitale deel goed hebt afgelegd, volgen mogelijk nog praktijkopdrachten. Dit verschilt per persoon. De praktijkopdrachten worden als het kan uitgevoerd bij de kinderopvanglocatie van de werkgever die het verzoek indient. Een assessor beoordeelt deze opdrachten. Ook hiervoor geldt dat de afspraak ingepland wordt als het bedrag op de rekening van FCB staat. De praktijkopdrachten kosten € 507,07 (inclusief btw). Hier komen de reiskosten van de assessor nog bij.

Hoe lang duurt een gelijkstellingsverzoek?

Een compleet ingeleverd gelijkstellingsverzoek duurt gemiddeld vijf weken. Bij de inzet van het assessment vraagt de procedure meer tijd. Allereerst moet de werkgever toestemming geven voor de inzet van het assessment, de kosten van het assessment betalen en een afspraak maken voor het digitale deel en eventueel het praktijkdeel. Vervolgens beoordeelt de gelijkstellingscommissie alle uitkomsten en weegt die mee in het besluit. De extra tijd voor alles rondom het assessment is minimaal drie tot zes weken. Dat is afhankelijk van hoe snel de afspraken kunnen worden gemaakt.

Wie kan een gelijkstellingsverzoek indienen?

Je kunt als medewerker zelf geen gelijkstellingsverzoek indienen. Dat kunnen alleen werkgevers.  Van een gegeven gelijkstelling (of afwijzing) aan de werkgever krijg je bericht per e-mail.  

Je kunt wel een adviesvraag mailen of een gelijkstellingsverzoek kansrijk is. Dat kun je meenemen naar je (toekomstige) werkgever. Mail hiervoor je cv naar caokinderopvang@fcb.nl. Graag zien we duidelijk welke diploma’s je hebt behaald en welke bijscholingen je hebt gevolgd. Bij een gelijkstellingsverzoek voor pedagogisch medewerker telt ook je werkervaring mee. Een adviesvraag kost je niets.

Kan ik tijdens een gelijkstellingsonderzoek al ingezet worden?

Het is mogelijk om tijdens een gelijkstellingsprocedure al aan de slag te gaan. Dit kan eventueel als ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’. Voor deze functie geldt een aantal voorwaarden. Zoals een minimaal instroomniveau en een ontwikkelplan. Zie hiervoor artikel 9.5 van de Cao Kinderopvang.  

Wanneer het verzoek niet tot gelijkstelling leidt en je bent al aangenomen, moet je op een andere manier een diploma halen. Bekijk de mogelijkheden voor een werk-leertraject. Heb je al werkervaring in kinderopvang? Kijk dan naar de mogelijkheden van een EVC-procedure.  

Wat zijn de mogelijkheden als de gelijkstellingscommissie geen gelijkstelling verleent?

Verleent de gelijkstellingscommissie geen gelijkstelling? Bekijk dan de mogelijkheden voor een werk-leertraject. Heb je al werkervaring in kinderopvang? Kijk dan of een EVC-procedure tot de mogelijkheden behoort.

Als je al in dienst bent, kan de EVC-procedure voor startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang de kortste weg zijn naar het voldoen aan de kwalificatie-eis.  

Is het ook mogelijk om gelijkstelling aan te vragen voor mbo-niveau 4?

Een gelijkstelling wordt altijd aangevraagd voor een functie, zoals pedagogisch medewerker of pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Het is daarom niet mogelijk een gelijkstelling aan te vragen voor een bepaald niveau, zoals mbo-niveau 4. 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!