Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Instroom

Student-werknemer in kinderopvang

Om te mogen werken in een kinderopvangorganisatie moet iemand voldoen aan de kwalificatie-eis voor kinderopvang. Maar hij of zij kan ook zonder kwalificerend diploma aan de slag. Bijvoorbeeld als student-werknemer via een ontwikkeltraject tot pedagogisch medewerker. Dan kun je een kandidaat, die goed bij je organisatie past, snel inzetten. Wat zijn de mogelijkheden?

Scholing kinderopang

Mbo-student-werknemer 

Als werkgever kun je een student van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of derde leerweg (ovo: overig onderwijs) als mbo-student-werknemer aannemen. Dat kan alleen als de opleiding tot een diploma leidt die in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker staat. Ook moet jouw organisatie een erkend leerbedrijf zijn. 

  • In artikel 9.6.1 van de Cao Kinderopvang staan de voorwaarden.  
  • Zij-instromers kunnen óók als student-werknemer aan het werk. Kijk hiervoor op Werken en leren in de kinderopvang. 

Hbo-student-werknemer 

Je kunt ook een hbo-student-werknemer aannemen als hij of zij een duale opleiding volgt. Dat is een combinatie van werken en leren. De studie moet leiden tot een diploma die in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker staat.  

In artikel 9.6.2 van de Cao Kinderopvang staat meer over de voorwaarden en inzetbaarheid. De mogelijkheden van voltijds hbo-studenten staan in een apart lid van dit artikel. 

Hbo-bachelorstudenten 

Voor studenten die een hbo-bachelor volgen, kan een nog niet afgeronde opleiding kwalificeren voor pedagogisch medewerker. Dat kan alleen als het gaat om een opleiding waarvan het diploma in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker staat en de student 75 procent van zijn of haar studiepunten heeft gehaald. In de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker staat meer informatie. 

Voor het voldoen aan de kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang is het percentage 50% en het overgangsbewijs naar het derde jaar. Tevens wijzigt, door een andere benaming van de groepen diploma's, de definitie van groep A in A1. 

Overige studenten  

Studenten met een andere mbo- of hbo-opleiding voor pedagogisch medewerker dan de mbo- en hbo-student-werknemer en hbo-bachelorstudent mag je alleen inzetten: 

  • bij ziekte van een pedagogisch medewerker 
  • en tijdens schoolvakanties van de student. 

Hiervoor gelden voorwaarden: 

  • De student mag nooit alleen op de groep staan. Behalve tijdens pauzes. 
  • De mbo-student mag je niet inzetten tijdens het eerste leerjaar. 
  • De mbo-student kun je alleen inzetten op de eigen stagelocatie. 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!