Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Instroom

Student-werknemer in kinderopvang

Om te mogen werken in een kinderopvangorganisatie moet iemand voldoen aan de kwalificatie-eis voor kinderopvang. Maar hij of zij kan ook zonder kwalificerend diploma aan de slag. Bijvoorbeeld als student-werknemer via een ontwikkeltraject tot pedagogisch medewerker. Dan kun je een kandidaat, die goed bij je organisatie past, snel inzetten. Wat zijn de mogelijkheden?

Scholing kinderopang

Mbo-student-werknemer 

Als werkgever kun je een student van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of derde leerweg (ovo: overig onderwijs) als mbo-student-werknemer aannemen. Dat kan alleen als de opleiding tot een diploma leidt die in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker staat. Ook moet jouw organisatie een erkend leerbedrijf zijn. 

  • In artikel 9.6.1 van de Cao Kinderopvang staan de voorwaarden.  
  • Zij-instromers kunnen óók als student-werknemer aan het werk. Kijk hiervoor op Werken en leren in de kinderopvang. 

Hbo-student-werknemer 

Je kunt ook een hbo-student-werknemer aannemen als hij of zij een duale opleiding volgt. Dat is een combinatie van werken en leren. De studie moet leiden tot een diploma die in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker staat.  

In artikel 9.6.2 van de Cao Kinderopvang staat meer over de voorwaarden en inzetbaarheid. De mogelijkheden van voltijds hbo-studenten staan in een apart lid van dit artikel. 

Hbo-bachelorstudenten 

Voor studenten die een hbo-bachelor volgen, kan een nog niet afgeronde opleiding kwalificeren voor pedagogisch medewerker. Dat kan alleen als het gaat om een opleiding waarvan het diploma in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker staat en de student 75 procent van zijn of haar studiepunten heeft gehaald. In de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker staat meer informatie. 

Voor het voldoen aan de kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang is het percentage 50% en het overgangsbewijs naar het derde jaar. Tevens wijzigt, door een andere benaming van de groepen diploma's, de definitie van groep A in A1. 

Overige studenten  

Studenten met een andere mbo- of hbo-opleiding voor pedagogisch medewerker dan de mbo- en hbo-student-werknemer en hbo-bachelorstudent mag je alleen inzetten: 

  • bij ziekte van een pedagogisch medewerker 
  • en tijdens schoolvakanties van de student. 

Hiervoor gelden voorwaarden: 

  • De student mag nooit alleen op de groep staan. Behalve tijdens pauzes. 
  • De mbo-student mag je niet inzetten tijdens het eerste leerjaar. 
  • De mbo-student kun je alleen inzetten op de eigen stagelocatie. 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!