Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

EVC | Erkenning van Verworven Competenties

Je hebt passende werkervaring in kinderopvang, maar niet het juiste diploma. Een Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) kan dan uitkomst bieden. Dat is een versneld traject, op basis van jouw kennis en kunde, om toch de vereiste kwalificatie te halen. Hoe ziet die procedure eruit?

Pedagogisch medewerkers in kinderopvang

EVC-procedure 

De EVC-procedure brengt precies in kaart wat je al aan kennis en vaardigheden in huis hebt. En wat je in de praktijk hebt (bij)geleerd. Die uitkomsten worden allemaal vastgelegd in een persoonlijk ervaringscertificaat.  

Voor de procedure geldt een aantal voorwaarden: 

  • Het EVC-traject moet aansluiten op het opleidingsniveau, waarvan het diploma in de betreffende kwalificatie-eis staat. 
  • Een ervaringscertificaat is niet hetzelfde als een diploma. Het kwalificeert niet rechtstreeks, maar moet eerst worden verzilverd in een diploma. 
  • Het certificaat kan je werkgever ook gebruiken bij het indienen van een gelijkstellingsverzoek. 

Handige links