Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wie werken er in kinderopvang? En wat vinden zij van hun werk?

Wie werken er in de branche? 94 procent is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 36 jaar. Wat vinden zij van hun werk? 59 procent van de medewerkers voelt zich fit en sterk tijdens hun werk en 60 procent is tevreden over de organisatie waar hij of zij werkt.

Visual wie werken in kinderopvang? (juni 2022)
Visual wat vinden medewerkers kinderopvang van hun werk? (juni 2022)

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 is het aantal medewerkers in het vierde kwartaal van 2021 gestegen naar 114.300 (het was 110.500). Opvallend is dat minder medewerkers de werkdruk als goed ervaren (van 51 procent naar 43 procent). Het aantal medewerkers dat zich verbonden voelt met de organisatie is juist iets toegenomen (van 65 procent naar 66 procent). Verder is 74 procent van de medewerkers bereid om een stapje extra te zetten als dat nodig is (was 75 procent).

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!