Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

Je wilt meer weten over de kwalificatie-eis van een pedagogisch medewerker. Omdat je wilt weten wat de actuele stand van zaken is. Of omdat je op zoek bent naar een andere baan en wilt checken of je diploma nog steeds geldig is. We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Pedagogisch medewerkers in kinderopvang moeten natuurlijk de juiste diploma’s op zak hebben. Om aan de kwalificatie-eis te voldoen. Verder zijn er nog extra eisen, zoals de taaleis.  

Kwalificerend diploma 

Het aantal kwalificerende diploma’s groeide tot 1 juli 2018. Dan vindt een belangrijke wijziging plaats. Met als resultaat: een lijst, waarin ook de verschillen tussen buitenschoolse opvang en dagopvang naar voren komen. De modernisering sluit aan op ontwikkelingen in de branche.  
Vanaf 1 november 2020 kwalificeert een aantal diploma’s in combinatie met aanvullend bewijs ook voor dagopvang en peuteropvang. Vanaf 1 februari 2021 kwalificeren meer diploma’s met aanvullend bewijs voor dagopvang en bso/nso.

Tijdelijke uitbreiding universitaire diploma’s

Universitaire en hbo-opleidingen die inhoudelijk te maken hebben met pedagogiek en ontwikkelingsgericht werken, kwalificeren tijdelijk voor de functie van pedagogisch medewerker. Vanaf 1 januari 2022 kwalificeren deze opleidingen in combinatie met aanvullende eisen. Het invullen van de Monitor competenties pedagogisch medewerker kinderopvang is daarbij verplicht.

Meer over diploma's

Wil je weten of jouw diploma kwalificeert? Ga dan naar de diplomacheck. Dan zie je daar in een duidelijk overzicht of jouw diploma kwalificeert en of je aanvullende scholing nodig hebt of niet.

Naar de Diplomacheck

Diplomacheck 

Vul in de diplomacheck je diploma in en zie in een oogopslag of het diploma kwalificeert of niet. Als je aanvullende scholing nodig hebt staat er een link naar welke scholing.  En je ziet meteen of je voldoet aan de taaleis IKK. En werkte je al voor 1 oktober 2018 als pedagogisch medewerker met een diploma dat eerder is vervallen? Dan kun je meteen zien of je onder een overgangsregeling valt. Je kunt in de diplomacheck ook de uitslag naar jezelf mailen, handig als je wilt solliciteren!  

Geen kwalificerend diploma 

Wil je weten wat het betekent voor een medewerker of sollicitant als zijn of haar diploma niet kwalificeert? Volg dan het stappenplan. Dat stappenplan vind je onderaan bij Handige links.   

Gelijkstellingsverzoek 

Als je langer dan een jaar niet werkt als pedagogisch medewerker en je diploma is vervallen, dan kan je toekomstige werkgever een gelijkstellingsverzoek indienen. Dan wordt gekeken naar je werkervaring en opleiding.  

Werken en Leren | EVC  

Geen kwalificerend diploma? Dan kun je ook als student- werknemer een ‘werken en leren- opleiding’ volgen. Of als ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’ een EVC-procedure doen (Erkenning van Verworven Competenties), wanneer je al werkervaring met kinderen hebt. Als je nog een aanvullend bewijs bij je diploma nodig hebt, dan kun je ook als pedagogisch medewerker in ontwikkeling beginnen.

Taaleis 2025 

Je mondelinge taalvaardigheid als pedagogisch medewerker moet op peil zijn. Daarom geldt vanaf 1 januari 2025 de taaleis. Met de Diplomacheck kom je erachter of jouw diploma voldoet aan die taaleis. Ga je werken in de voorschoolse educatie? Dan heb je, naast de taaleis, ook aanvullende scholing nodig.  

Scholing voor werken met 0-jarigen  

Vanaf 1 januari 2025 moet je, als je met 0-jarigen werkt, nog een bewijs hebben: dat je gerichte scholing voor baby-opvang hebt gevolgd. Kijk voor uitleg bij ‘Scholingsaanbod werken met 0-jarigen' en het 'Servicedocument scholing werken met 0-jarigen'. 

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!