Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Taaleis Cao Kinderopvang

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Daarom moet hun mondelinge taalvaardigheid op peil zijn. Vanaf 1 januari 2025 geldt de taaleis IKK. In voorschoolse educatie (ve) geldt de taaleis nu al. Hier moet ook de leesvaardigheid op niveau zijn.

Taaleis IKK uitgelegd

Hieronder vind je welk diploma of certificaat je nodig hebt om te voldoen volgens de huidige regels. 

Taaleis IKK - huidige regels - tot 1 januari 2025

Nederlands diploma
 • Mbo-4
 • Havo
 • Vwo
 • Vhbo
 • Associate degree (ad)
 • Bachelor (hbo- en universitair)
 • Master (hbo- en universitair)
Anders Nederlands diploma

Een diploma vanaf niveau mbo-4 van een Nederlandstalige opleiding uit de volgende landen en landsdelen:

 • Aruba
 • BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 • Curaçao
 • Sint-Maarten
 • Suriname
 • Vlaanderen
Ander schriftelijk bewijs

Je kunt aantonen dat je mondelinge taalvaardigheid op niveau 3F of hoger ligt met:

 • een certificaat van een taaltoets of taaltoetsen, cijferlijst of andere bijlage bij een Nederlands diploma
 • een schriftelijk bewijs dat je het mbo-keuzedeel ‘Nederlands 3F’ hebt behaald
 • een schriftelijk bewijs dat je het mbo-keuzedeel ‘Nederlands 4F’ hebt behaald
 • een schriftelijk bewijs dat je het Centraal Examen Nederlands op niveau 3F of 4F hebt behaald.

Of je hebt, op of na 1 januari 2001, een van onderstaande certificaten/diploma’s. gekregen:

 • Certificaat of diploma behaald Staatsexamen Nt2 Programma II
 • Certificaat van behaalde toets(en) taalniveau B2 of 3F of hoger
 • Certificaat van behaalde toets(en) mondelinge taalvaardigheid B2 of 3F of hoger.

Heb je niet het juiste diploma of certificaat op 1 januari 2025 volgens de huidige regels? Of treedt je pas op of na 1 januari 2025 in dienst? Dan gelden de nieuwe regels voor jou.

Taaleis IKK - nieuwe regels - vanaf 1 januari 2025

Toelichting

Vanaf 1 januari 2025 gelden er nieuwe regels waarmee je aan kan tonen dat je aan de taaleis voldoet. Welke bewijsstukken je nodig hebt, wordt nog verder uitgewerkt. Over het algemeen geldt dat je voldoet, als je:

 • voor de drie deelvaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger) hebt behaald, én 
 • voor elke deelvaardigheid afzonderlijk minimaal een 5,0 hebt behaald.

Met een diploma of certificaat kun je bewijzen dat je aan de nieuwe taaleis voldoet. Hierop moeten de drie cijfers voor de deelvaardigheden benoemd staan én voldoen aan deze twee voorwaarden. Heb je geen diploma, certificaat of cijferlijst met deze cijfers? Dan heb je een aanvullend bewijs nodig van jouw opleider. Werkt jouw opleider niet met cijfers? Vraag jouw opleider dan om aan te geven dat je de drie deelvaardigheden beheerst op 3F of B2 niveau.

Geldigheid

Voldoe je eenmaal aan de taaleis? Dan blijf je aan de taaleis voldoen. Je hoeft dit dus niet na een bepaalde tijd opnieuw aan te tonen. 

Taaleis voorschoolse educatie (ve)

De voorschoolse educatie kent een extra taaleis en geldt ook voor lezen. Bovendien moet iemand op een andere manier aantonen dat hij of zij eraan voldoet: met een cijferlijst in plaats van met een diploma. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft bepaald hoe je dit vereiste taalniveau kan aantonen. Zie hiervoor het besluit onderaan de pagina. Hieronder vind je ook het overzicht met de verschillen en overeenkomsten tussen de taaleis Wet IKK en de taaleis voor voorschoolse educatie.

Benieuwd of je met je certificaat/diploma voldoet aan de taaleis voor voorschoolse educatie? Wij kunnen daar als cao-secretariaat geen antwoord op geven. Voor vragen kun je terecht bij de helpdesk van Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij voeren samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal werk Nederland het Ondersteuningstraject voorschoolse educatie uit. Deze helpdesk is voor leden én niet-leden. 

Meer weten over werken in voorschoolse educatie

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!