Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Taaleis Cao Kinderopvang

Als pedagogisch medewerker in kinderopvang moet je mondelinge taalvaardigheid natuurlijk op peil zijn. Op het gebied van gesprekken voeren, luisteren en spreken. Op 1 januari 2025 gaat daarom de taaleis in. Die geldt in voorschoolse educatie (VE) ook voor leesvaardigheid. Wat gaat er voor mij veranderen?

Scholing kinderopang

Handige tools 

Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden als voldoende bewijs voor de taaleis. Voor mondelinge vaardigheid is dat taalniveau 3F. De mbo-niveau 4 diploma’s staan in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker met een sterretje (*) aangegeven. Het klinkt misschien allemaal wat ingewikkeld, maar de volgende tools helpen je op weg:  

  • De Diplomacheck: per diploma is aangegeven of het voldoet aan de taaleis.  
  • In het Servicedocument taaleis vind je bijvoorbeeld welke andere opleidingsniveaus voldoen aan de taaleis.  

Extra taaleis voorschoolse educatie 

Voorschoolse educatie kent een extra taaleis voor lezen. Dat heeft het onderwijsministerie bepaald.  Ook moet je met een cijferlijst aantonen, dat je aan de eis voldoet. Het diploma alleen is niet genoeg.    

In het Taaleis Nederlands voor Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK) en voorschoolse educatie vind je de verschillen en overeenkomsten met de taaleis Cao Kinderopvang. 

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!