Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Taaleis Cao Kinderopvang

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Daarom moet je mondelinge taalvaardigheid op peil zijn. Dat gaat over gesprekken voeren, luisteren en spreken. Vanaf 1 januari 2025 geldt de taaleis. Deze eis staat in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). In voorschoolse educatie (ve) geldt de taaleis nu al. Hier geldt ook dat de leesvaardigheid op niveau moet zijn.

Scholing kinderopang

Taaleis Wet IKK

Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden als voldoende bewijs voor de taaleis. Bij mondelinge vaardigheid voldoet taalniveau 3F. Diploma’s op minimaal mbo-niveau 4 staan in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker met een sterretje (*) aangegeven. 

  • Gebruik de Diplomacheck: daar staat per diploma aangegeven of het voldoet aan de taaleis Wet IKK. 
  • In het Servicedocument taaleis staat ook de nodige informatie. Bijvoorbeeld over welke andere opleidingsniveaus voldoen aan de taaleis. 

Taaleis voorschoolse educatie

De voorschoolse educatie kent een extra taaleis en geldt ook voor lezen. Bovendien moet iemand op een andere manier aantonen dat hij of zij eraan voldoet: met een cijferlijst in plaats van met een diploma.  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft bepaald hoe een pedagogisch medewerker dit vereiste taalniveau kan aantonen. Zie hiervoor het besluit onderaan de pagina.

Hieronder vind je ook het overzicht met de verschillen en overeenkomsten tussen de taaleis Wet IKK en de taaleis voor voorschoolse educatie.
 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!