Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Scholing Werken met 0-jarigen

Elke pedagogisch medewerker die met 0-jarigen werkt, moet een bijscholing hebben gedaan. Om de kwaliteit van het werken met baby’s hoog te houden. De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) schrijft dat vanaf 1 januari 2025 voor: twee jaar later dan de oorspronkelijke ingangsdatum.

Pedagogisch medewerkers in gesprek

Cao-partijen hebben de ‘babyscholing’ in de Cao Kinderopvang opgenomen en de inhoud ervan vastgesteld. In de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker vind je meer informatie over die scholing. Onderaan staat een overzicht van goedgekeurd scholingsaanbod.

Mbo pakt kwalificatie-eis op 

Veel mbo-scholen hebben de kwalificatie-eis opgepakt en de een goedgekeurde scholing voor het werken met 0-jarigen in hun lesprogramma opgenomen. Je ontvangt dan na afloop een certificaat als bewijs. Sollicitanten die vanaf 2023 hun opleiding met succes afronden, hoeven zich niet meer apart te scholen. Bij twee nieuwe diploma’s zit het werken met 0-jarigen standaard in de opleiding en is een apart bewijs niet nodig: diploma ‘Pedagogisch medewerker kinderopvang’ met crebonummer 25696 staat en diploma 'Gespecialiseerd pedagogisch medewerker' met crebonummer 25697.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!