Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Scholing Werken met 0-jarigen

Elke pedagogisch medewerker die met 0-jarigen werkt, moet een bijscholing hebben gedaan. Om de kwaliteit van het werken met baby’s hoog te houden. De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) schrijft dat vanaf 1 januari 2025 voor: twee jaar later dan de oorspronkelijke ingangsdatum.

Pedagogisch medewerkers in gesprek

Cao-partijen hebben de ‘babyscholing’ in de Cao Kinderopvang opgenomen en de inhoud ervan vastgesteld. In de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker vind je meer informatie over die scholing. Onderaan staat een overzicht van goedgekeurd scholingsaanbod.

Mbo pakt kwalificatie-eis op 

Veel mbo-scholen hebben de kwalificatie-eis opgepakt en de scholing in hun lesprogramma opgenomen. Als je dus vanaf 2023 bij deze scholen de opleiding pedagogisch medewerker met succes afrondt, hoef je geen aparte scholing meer te volgen.   

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!