Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hepatitis B

 • Ziektebeeld
  Ernstige leverontsteking met geelzucht (hepatitis).
 • Wijze van besmetting
  Door prik-, snij-, spat- en bijtincidenten waarbij sprake is van bloed-op-bloed-contact of bloed-op-slijmvlies-contact. Bloed is het meest besmettelijk. Ook via seksueel contact kan het virus worden overgebracht.
 • Tijd tussen besmetting en optreden van de klachten (incubatietijd)
  1 tot 6 maanden.
 • Maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen
  Omdat het hepatitis B-virus bijzonder besmettelijk is, dient u bij risicohandelingen altijd handschoenen te gebruiken(niet-steriele wegwerphandschoenen van bijvoorbeeld latex, pvc, polyethyleen of nitril). Risicohandelingen zijn handelingen waarbij u in contact kunt komen met bloed, urine, braaksel of ontlasting.

  Overige maatregelen:

 • Vaccinatie
  Preventieve vaccinatie is de meest effectieve maatregel om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het vaccin moet 3 keer worden toegediend in een periode van 6 maanden. Het vaccin biedt 90 tot 95% bescherming tegen de ziekte.
 • Maatregelen in geval van besmetting
  • Toegang tot een 24 uurs achterwacht, zodat er in geval van een incident overlegd kan worden met een deskundige wat te doen. 
  • Psychische nazorg. 
  • Een (bijna) incidentenregistratie.
 • Meldingsplicht
  Hepatitis B is een GGD meldingsplichtige ziekte. Bij een werkgerelateerde besmetting van een werknemer moet u ook de Inspectie SZW informeren.
 • Risicogroepen
 • Synoniemen
  Leverontsteking, serumhepatitis

 

Terug naar de arbocatalogus