Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Maatregelen bij zwangerschap

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Als een medewerker zwanger is, moet de werkgever haar informeren over de risico's van haar werk. Deze voorlichting moet plaatsvinden binnen 2 weken nadat de medewerker heeft gemeld zwanger te zijn. Ook moet de werkgever maatregelen nemen om de medewerker en haar kind te beschermen. Deze verplichtingen gelden ook als de medewerker borstvoeding geeft.

Welke maatregelen moet je nemen?

De werkgever moet het werk van de medewerker zo organiseren dat dit geen negatieve effecten kan hebben op haar gezondheid, zwangerschap of borstvoeding. Dit is maatwerk waarvoor deskundig advies som nodig is, bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Ook moet er in de organisatie een geschikte ruimte zijn om te rusten of te kolven.

Volgens de Arbowet mogen zwangeren geen werk doen waarbij blootstelling aan Rubellavirus (rode hond) of Toxoplasma mogelijk is.

Antistoffen

Als een medewerker een bepaalde ziekte eerder heeft gehad, kan zij voor die ziekte immuun zijn. Dit kun je vaststellen door preventief te laten controleren op antistoffen in het bloed. Een overzicht van infecties waarbij dit mogelijk is, is moeilijk te geven. Dit is maatwerk.

Welke ziekten zijn gevaarlijk voor zwangere vrouwen?

In deze tabel zie je welke veel voorkomende infectieziekten risicovol zijn bij zwangerschap. Als een ziekte risicovol is bij zwangerschap, moet je nader beoordelen of bepaalde werkzaamheden besmettingsgevaar opleveren. Deze beoordeling is maatwerk en moet per afdeling en functie worden ingevuld. Dat vraagt om deskundige ondersteuning, vaak van een bedrijfsarts.

Werken er in je organisatie veel vrouwen met een mogelijke kinderwens? Besteed dan specifiek aandacht aan deze groep.

Meer weten

Terug naar de arbocatalogus